Assistim a les VI Jornades Estatals de Custòdia del Territori a Sevilla

Del 2 al 5 de novembre de 2016 van tenir lloc les VI Jornades Estatals de Custòdia del Territori a la ciutat de Sevilla, organitzades pel Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio.

vijecdt_01

Dos representants de Paisatges Vius van assistir i participar de forma activa a les jornades, presentant la ponència “Custodiando fauna amenazada: luces y sombras” y prenent part a la majoria dels grups de treball paral·lels que es van organitzar: marc general, bones pràctiques i registre, custòdia fluvial, custòdia agrària i custòdia  i caça.

Entre les conclusions que es van extreure dels diferents espais de treball, i tenint en compte que ja s’està parlant de la posada en marxa d’un registre d’entitats i acords de custòdia, van destacar:

  1. La necessitat de definir els límits de la custòdia: quines són les eines que en formen part i quines són les figures jurídiques que la poden dur a terme.
  2. La posició de la custòdia del territori dins de la conservació privada, ja que tota la custòdia és conservació privada, però no tota la conservació privada és custòdia.
  3. No hi ha un consens sobre el paper dels ajuntament com a entitats de custòdia, ja que són administració pública.
  4. La custòdia fluvial necessita models d’acords/convenis amb les administracions competents.
  5. Per a una custòdia eficient i de qualitat cal que els acords i/o els projectes incloguin objectius clars, indicadors i fer-ne un seguiment regular.

L’assistència a aquestes jornades bianuals és una oportunitat excel·lent per aprendre i conèixer persones, entitats i projectes útils per a les nostres iniciatives, i viceversa. A més, ens permet mantenir un contacte regular amb els companys que anem fent al llarg d’aquests anys de trobades.

vijecdt_03vijecdt_02

Etiquetes: , , , ,