← Tornar

Recuperació del bosc de ribera al torrent de la Rotllada amb voluntariat

  • 06-03-2016
El dissabte 5 de març una cinquantena de persones van participar a la jornada de voluntariat organitzada per recuperar el bosc de ribera del torrent de la Rotllada, a la finca de Caselles (Cantonigròs).

Objectiu

Els objectius de l'actuació eren:
  1. Recuperar la continuïtat del bosc de ribera.
  2. Reduir l'erosió dels marges del torrent.
  3. Millorar l'hàbitat fluvial de les espècies protegides que hi habiten.

Actuació

Es van plantar 315 arbres i arbusts al llarg de 800 metres de torrent, sobretot en aquells trams on hi havia una manca total de vegetació de ribera. Les espècies utilitzades van ser gatells, salzes, sargues, àlbers, oms, frèixers de fulla gran i avellaners. A nivell arbustiu es van plantar arços i també es van utilitzar algunes herbes com les seriasses i els pènjols. Les plantes van ser una donació per la Cooperativa Concep-t, en el marc del seu projecte Compensa CO2.

Seguiment

En els propers anys es realitzarà un seguiment de la cobertura arbòria del torrent per avaluar l'efectivitat de la plantació.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ