AGENDA

Activitats obertes al públic organitzades per Paisatges Vius o a les quals el personal de l'entitat hi assisteix en qualitat de convidats o per a frebre formació.

Secuencia_01_Imagen_fija086.jpg

Voluntariat: Plantació de tanques arbustives als Plaus

27-04-2019 09:00 - 27-04-2019 17:00