Sobre Paisatges Vius

quisom1.jpg

QUI SOM

Paisatges Vius és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 2010 a l’Esquirol (Osona, Barcelona), dedicada a la conservació de la natura, la biodiversitat i el paisatge amb la participació dels habitants del territori. L’objectiu de l’entitat és, simplement, fer compatible la conservació del patrimoni natural amb aquelles activitats econòmiques que es desenvolupen al territori: l’agricultura, la ramaderia, el turisme, l’explotació forestal…

Els principals aliats de Paisatges Vius per assolir els objectius són els propietaris i pagesos amb qui es mantenen acords de custòdia per dur les actuacions i projectes de conservació a la pràctica, sobre el terreny,

p1.jpg

QUÈ FEM

Per assolir els objectius, Paisatges Vius treballa activament en:

  1. Realització d’actuacions sobre el terreny per la millora, la restauració o la recuperació d’hàbitats i espècies de flora i fauna amenaçada.
  2. Assessorament a propietaris i pagesos sobre la conservació de la natura en les seves finques o explotacions.
  3. Organització d’activitats per a la participació ciutadana: jornades de voluntariat ambiental, seguiments col·lectius, sortides, cursos.

p2.jpg

Com podem ajudar el gall fer?
Projecte 1.000 punts d'aigua
Projecte S.O.S. Samaruc
Projecte Pastures vives


Més vídeos a youtube