AGENDA

Activitats obertes al públic organitzades per Paisatges Vius o a les quals el personal de l'entitat hi assisteix en qualitat de convidats o per a frebre formació.

IMG_20190614_131721.jpg

Jornada de voluntariat pel foment de la biodiversitat al Pantà de la Foixarda

29-06-2019 10:00 - 29-06-2019 13:00

Jornada tècnica divulgativa sobre el gall fer

28-06-2019 09:30 - 28-06-2019 19:00