← Tornar

Instal·lació pilot d'aprofitament de pluvials pel cranc de riu

 • 30-06-2018

Amb l'objectiu de reduir el volum d'aigua captada en una riera amb cranc de riu es va instal·lar un sistema per aprofitar l'aigua de pluja de la masia que la captava.

Situació prèvia

Al Parc del Montnegre només es coneix de l'existència d'una sola població de cranc de riu, molt poc nombrosa i que a més es troba en un torrent amb molt poc cabal. Més enllà de la manca de precipitacions, el problema està en les nombroses captacion d'aigua existents a la capçalera de la conca de recepció, una d'elles just al lloc on hi ha la població. Amb l'objectiu de reduir el consum d'aigua d'aquesta captació Paisatges Vius va estalir un acord de custòdia amb el propietari de la masia per tal d'instal·lar un sistema pilot d'aprofitament de pluvials.

La instal·lació

La clau d’aquest tipus d’instal·lacions es basa en dimensionar-les correctament, és a dir, adaptar el volum dels dipòsits d’emmagatzematge a les necessitats de l’habitatge, a la pluviometria de la zona i a la superfície de captació disponible (teulats, terrasses, eres...). Si no es fa aquest càlcul previ hi ha el risc de sobredimensionar la instal·lació i no tenir mai el dipòsit ple.

La instal·lació està formada per diferents elements:

 • Captació i canalització. L’àrea de captació eren totes les teulades de la masia (222 m2). Per captar-la es van aprofitar les canaleres de ceràmica existents i se’n van instal·lar-ne de noves de PVC. Totes elles es van canalitzar  cap als dipòsits d’emmagatzematge amb tubs de PVC.
 • Emmagatzematge. Els càlculs realitzats van determinar la necessitat de disposar d’un volum d’emmagatzematge de 3.000 litres i es va decidir dividir-lo en dos dipòsit cilíndrics de 1.500 litres, connectats entre ells. Al tub d’entrada s’hi va instal·lar un filtre per evitar l’accés de fullaraca i altres restes als dipòsits.
 • Cloració. El sistema de potabilització de l’aigua es basa en un petit dipòsit de cloració de 250 litres amb un dosificador automàtic que aplica la quantitat de clor necessària per fer l’aigua potable.
 • Distribució. El sistema de distribució està format per una bomba de pressió que, alternativament, pot utilitzar dues fonts d’aigua: la captació de la riera o els dipòsits de pluvials. Per defecte el sistema utilitza l’aigua de pluja i només quan els dipòsits estan buits, utilitza l’aigua de la captació.
 • Seguiment. Es van instal·lar dos comptadors, un per registrar l’aigua utilitzada dels dipòsits de pluvials i l’altre per registrar l’aigua utilitzada de la captació de la riera.

Pressupost

El cost total del sistema de pluvials va ser de 6.881,00 € desglossat en tres partides:

 • Disseny del sistema. Càlcul, edició de plànols i amidaments: 2.057,00 €
 • Materials: Cost dels materials inventariables i fungibles: 4.424,00 €
 • Instal·lació. Muntatge del sistema a la masia: 400,00 €

Resultats obtinguts 

Els resultats obtinguts van ser els següents:

 • Un any després de la instal·lació el 100% de l’aigua utilitzada a l’habitatge provenia de l’aprofitament de pluvials. És a dir, que no va utilitzar aigua de la riera, incrementant així la disponibilitat d’aigua pel cranc de riu.
 • La proposta va ser molt ben rebuda pel propietari de l’habitatge, ja que se li va oferir una alternativa a la captació d’aigua de la riera. A més, va valorar molt positivament el sistema de potabilització, ja que fins ara no en tenia.

Col·laboradors

La instal·lació es va realitzar en el marc del projecte "Medidas de adaptación al cambio climático en la conservación del cangrejo de rio", que compta amb el suport del Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad, i la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.

MITECO_FB_20ANOS_Color_con_bandera.jpg

logo_vector_diputacion_barcelona_horizontal.jpg

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ