← Tornar

Milllora de l'hàbitat pel cranc de riu al Collsacabra

  • 24-05-2019

Paisatges Vius va dur a terme una sèrie d'actuacions en una finca privada on les vaques s'abeuraven a un torrent amb presència de cranc de riu, provocant-ne la seva degradació.

Gràcies a un acord de custòdia amb el seu propietari es van poder dur a terme les actuacions necessàries no només per fer compatible l'activitat ramadera amb la presència del cranc de riu, sinó també per millorar substancialment el seu hàbitat.

ACTUACIO_CRANC.png

Resum de l'actuació

L'actuació va consistir en els següents treballs:

IMG_20190522_120630.jpgHabilitar un punt de creuada del torrent pel bestiar

Fins ara el bestiar creuava el torrent per anar d'una parcel·la de pastura a una altra, amb el conseqüent impacte a la seva llera: compactació per trepig, acumulació de femtes, erosió y fangueig a les ribes. L'actuació va consistir en la creació d'una passera per sobre del torrent amb l'ajuda d'un tub corrugat de 6 metres de longitud i 40 cm de diàmetre. Posteriorment el tub es va cobrir de terra per crear un desnivell prou suau per la baixada del bestiar.

IMG_20190522_124145.jpgRestauració d'un gran gorg

L’antiga passera del bestiar va acabar formant un gorg tant gran com degradat. L'acció va consistir en retirar els sediments acumulats al gorg amb una retroexcavadora i recrear unes ribes més sinouses i naturals. El nou gorg té unes dimensions aproximades de 7x9 metres i una fondària irregular d’entre 0,25 i 1 metres. L’acció es va dur a terme després de comprovar que no hi hagués cap espècie d'interès a la zona.

IMG_20190522_100759.jpgCreació de nous gorgs

IMG_20190522_111005.jpgEn dos trams bastant llargs el torrent no tenia cap punt amb l'aiguia estancada a causa de la manca d'elements que permetessin el seu estancament. L’acció va consistir en crear aquests elements per poder retenir l'aigua i crear una desena de nous gorgs de dimensions reduides (entre 2 i 3 metres de longitud i un metre d'amplada). Es van crear gorgs de dos tipus:

  • Gorgs excavats: Es va excavar el sòl i es va retirar material per crear dos gorgs per sota del nivell del torrent.
  • Gorgs amb represa: Es van col·locar una sèrie de grans pedres de manera transversal al fluxe de l'aigua per crear 8 gorgs per sobre del nivell actual del torrent. 

Protecció del torrent

Per evitar l'accés de les vaques al torrent es va construir una tanca electrificada a les dues ribes i al llarg de 180 metres de torrent. La tanca es va constuir amb estaques de fusta tractada de 12 cm. de diàmetre unides amb dos fils electrificats situats a 80 i 40 cm. del terra. 

Col·locació d'un abeurador alternatiu

Per tal de facilitar l'abeurada de les vaques es va col·locar un abeurador alternatiu al mig de la pastura i connectat al gorg més elevat del torrent. D'aquesta manera les vaques poden beure aigua del torrent sense malmetre'l i, a més, de millor qualitat que abans. L'abeurador és un recipient plàstic circular de 500 litres equipat amb un sistema de boia que només s'obre quan l'abeurador està buit, de manera no s'utilitza aigua de la riera sense necessitat. El fet de ser poc pesat facilita que es pugui moure a diferents punts de la pastura per evitar la degradació únicament d'una zona contreta.

Col·laboradors

L'actuació va ser possible gràcies a una donació de l'empresa Lubrizol, en el marc de la col·laboració que maté amb Piasatges Vius per a la conservació dels hàbitats aquàtics. 

L'orígen de la col·laboració es basa en la voluntat de l'empresa de retornar a la natura allò que un dia en va extreure, ja que d'una mostra recol·lectada al Salt del Mir en van aïllar el microorganisme utilitzat per a sintetitzar Lumicease blue ingredient, un producte de protecció contra la radiació solar i la llum de pantalles digitals. Amb aquest objectiu, durant tres anys l'empresa dona a Paisatges Vius un percentatge dels beneficis anuals de la venda d'aquest producte per a realitzar accions de conservació dels hàbitats aquàtics.

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

lubrizol_owler_20170323_211813_original.png

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ