← Tornar

Creació d'una nova població de cranc de riu al Parc Natural del Montseny

  • 18-10-2019

En el marc del Pla de gestió del cranc de riu a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona l'octubre de 2019 es van alliberar 124 exemplars de cranc de riu autòcton en una riera on prèviament no n'hi havia però presentava tots els requeriments ecològics per acollir-ne. Els crancs procedien del Centre de reproducció del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Justificació

La situació de partida era la següent:

  • En els darrers 10 anys s'han extingit 8 poblacions de cranc de riu a la Xarxa de Parcs.
  • No obstant, hi ha diverses rieres sense cranc de riu que presenten potencial per acollir una població de l'espècie.
  • Per altra banda, hi ha poblacions de cranc de riu amb densitats molt altes on s’observen episodis de canibalisme dels adults cap a les cries.

Objectius

  • Crear noves poblacions de cranc de riu per mitjà de reintroduccions

Accions realitzades

Estudi de viabilitat. Una vegada localitzada la riera potencial on fer la repoblació es va elaborar un estudi de viabilitat per determinar la seva aptitud per a acollir una població de cranc de riu. Aquest estudi va incloure: distància i connectivitat fins a la població de crancs exòtics més propera, règim hídric de la riera, descripció dels microhàbitats, indicadors de qualitat fluvial (IQF, QBR i FBILL) I anàlisi de l’aigua.

Origen dels crancs. Els crancs que es van alliberar provenien de la cria en captivitat al Centre de Reproducció de les Fonts. Per intentar mantenir al màxim la variabilitat genètica es van utilitzar crancs en captivitat provinents d'una població propera per mantenir la identitat genètica d'altres poblacions de la mateixa conca.

Alliberament.  Es van seleccionar 124 crancs nascuts el mateix any, de manera que eren de mida petita (3-4 cm.). Tot i que en una reintroducció és recomanable  alliberar més femelles que mascles, en aquest cas no va ser possible: 78 eren mascles i 46 femelles. Es van alliberar per grups de 15-25 crancs al llarg d’un tram de 100 metres de riera, seleccionant les zones més aptes: gorgs amb l’aigua encalmada i certa heterogeneïtat de refugis (pedres, arrels, fullaraca...). Només es va haver de lamentar una baixa durant el transport, realitzat en contenidors estancs sense aigua, només amb herba molla.

Amb el suport de:

logo_vector_diputacion_barcelona_horizontal_3.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ