← Tornar

Millora de marges pel xoriguer petit a la finca d'Hortús

  • 25-09-2014
Amb l'objectiu d'incrementar la disponibilitat d'aliment pel xoriguer petit prop de les colònies de cria, durant el mes de setembre  s'han dut a terme treballs de gestió de marges a la finca d'Hortús (Alt Empordà).

El problema

L’hàbitat ideal pel xoriguer petit són els espais agraris oberts amb presència de marges ben conservats on abundin les seves preses: grans insectes i petits mamífers. Els marges d'Hortús no presentaven unes característiques massa bones ja que la vegetació era massa exuberants i estava formada per dos estrats que la feien impenetrable: un d’arbori dominat per oliveres, ullastres i alguna alzina i  un d’arbustiu, molt dens i abundant, format per ginesta, llentiscle, esparregueres,  i molts rebrots de les espècies arbòries.

Objectius

Els objectius de l’actuació eren:
  1. Millorar l’hàbitat d’alimentació del xoriguer petit, incrementant el grau d'obertura de la vegetació
  2. Reduir el risc d'incendis forestals prop dels nuclis habitats

Treballs realitzats

Durant el mes de setembre es va dur a terme una aclarida selectiva dels marges aplicant les següents mesures en els treballs forestals:  
  • Per l’estrat arbori es van eliminar tots els arbres mitjans i petits, respectant únicament els arbres de port més gran, mantenint la diversitat d’espècies arbòries. Per tal d’afavorir la fauna invertebrada es van mantenir  els grans arbres morts que estaven dempeus i alguns grans troncs tombats al terra.
 
  • Es van eliminar entre el 80 i 90% de l’estrat arbustiu, incloent tots els rebrots de les soques dels arbres que es van deixar. Es van respectar únicament els arbustos productors de llavors i fruits comestibles per la fauna vertebrada de port més gran. 
 
  • Els troncs dels arbres van ser aprofitats per llenya i la brancada i els arbusts van ser apilades per ser cremades in situ.

Resultats esperats

S'espera que els treballs representin un increment de la superfície de caça de les parelles de xoriguer petit que crien a la finca. La presència d'exemplars sobrevolant els marges o a l'aguait des dels diversos arbres que s'han deixat seran senyal inequívoca que la mesura ha funcionat.

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ