← Tornar

Eliminació química d'acàcies a la finca de Diumeres

  • 16-10-2014
El bosc-illa que Paisatges Vius està recuperant a la finca de Diumeres (Manlleu) estava sent envaït per les acàcies que creixen en un dels marges perimetrals i calia dur a terme una actuació d'eliminació

Objectius

  Els objectius de l'actuació són:
  1. Eliminar de manera definitiva el 100% de les acàcies de la finca.
  2. Millorar l'estat de conservació dels marges.

Resum

Al tractar-se d'una espècie molt propensa a rebrotar no es van tallar els peus vius, sinó que es van matar amb una barreja d'herbicides químics aplicats individualment de manera molt puntual de manera que no afectés a altres plantes de l'entorn. Per tal d'incrementar l'absorció de l'herbicida prèviament a l'aplicació es va pelar l'escorça de cada arbre.

L'octubre és la millor època de l'any per aplicar aquest tractament ja que és quan la saba retorna a les arrels i les acaba matant. Les arrels són els òrgans de resistència de les acàcies i com que amb una tala tradicional no s'eliminen, les plantes sempre acaben rebrotant i amb més vigor.

A la primavera vinent, quan es confirmi la mort de tots els peus, es procedirà a la tala dels arbres per poder transformar la zona en un marge arbustiu divers per promoure-hi la biodiversitat.

Els treballs van ser realitzats per Aprèn Serveis Ambientals, una empresa especialitzada en la gestió d'espècies vegetals invasores.  

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ