← Tornar

Regulació de l'ús públic a la platja de l'Estany Tort

  • 18-01-2015
Aprofitant les tasques de restauració de l'Estany Tort dutes a terme la primera quinzena del 2015 també es van realitzar actuacions d'ordenació de l'ús públic, tant a la nova llacuna com al sistema dunar: es van construir tanques de protecció i es van instal·lar cartells infomatius.

Introducció

La platja de l'Estany tort és un espai molt visitat, sobretot a l'estiu, per banyistes, excursionistes i veïns del poble. Per tal de conservar en el millor estat possible els hàbitats litorals de l'espai (sistema dunar i llacuna litoral) és necessari instal·lar-hi estrucutres de protecció i informació. El 2011 es van col·locar tanques al sistema dunar i després de la restauració de l'Estany tort també era necessari protegir la llacuna.

Resum de l'actuació

Les tasques d'ordenació de l'ús públic dutes a terme van ser:

Col·locació d'un cartell informatiu de l'espai en custòdia

Com en tots els espais en custòdia de Paisatges Vius a la platja de l'Estany Tort també se n'hi va col·locar un, en aquest cas amb el lliri de platja com a espècie emblemàtica. El cartell es va col·locar just a l'entrada de la platja, aprofitant un suport que ja hi havia.

Construcció d'una tanca de protecció de la llacuna

Per tal donar valor a la llacuna i evitar que la gent pugui acostar-s'hi es va col·locar una tanca dissuassòria en forma d'estaques de fusta unides amb corda trenada. La tanca té uns 40 metres de longitud i es situa a la part més propera a la platja per eviar el bany, la pesca o l'alliberament de fauna exòtica. A l'estar situada a uns tres metres de l'aigua la gent pot observar la llacuna sense acostar-s'hi més del compte.

Col·locació d'un tòtem amb codi QR a la llacuna

Tot i que està previst de col·locar-hi un cartell informatiu més gran i complert, de moment s'hi ha col·locat un dels tòtems amb codi QR que Paisatges Vius col·loca a tots els punts d'aigua restaurats en el marc del projecte 1.000 Punts d'Aigua. El codi es pot escanejar amb un telèfon mòbil i enllaça directament a una pàgina amb informació sobre la llacuna.

Reparació de la tanca de protecció del sistema dunar

Després de 3 anys de ser col·locada, la tanca de protecció del sistema dunar es trovaba en mal estat ja que algú s'havia endut la corda i alguna de les estaques. Es van tornar a col·locar les estaques que faltaven i la corda trenada.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ