← Tornar

Restauració d'una font (i creació d'una bassa) a la finca de Caselles

  • 27-08-2015
A la finca de Caselles hi havia un punt emig d'una pastura on antigament hi havia una captació d'aigua, però que estava en molt mal estat i totalment inutilitzada. Gràcies a un ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat es va poder restaurar la captació transforrmant-la en una font i una bassa adjacent.

Objectius

Els objectius de l'actuació són diversos: 1. Restauració d'una font abandonada i en molt mal estat 2. Creació d'un nou punt d'aigua a la finca apte per la reproducció d'amfibis 3. Eliminació de problemes relacionats amb l'aigua que surt de la font

Resum de l'actuació

La restauració va consistir en: Netejant el dipòsit antic Netejant el dipòsit antic Neteja i reconstrucció del dipòsit d'emmagatzematge. Primerament es va netejar el dipòsit que recollia i acumulava l'aigua que baixa de la muntanya, que estava totalment reblert de sediments i amb la coberta trencada. Una vegada net, es va tornar a cobrir amb peces noves de formigó armat i es va revestir amb pedra. També s'hi va col·locar un broc picat a o partir d'un bloc de pedra dolça per on brollaria l'aigua. Constucció d'una pica. Es va contruir una pica d'uns 70 cm. de longitud, 40 cm. d'amplada i uns 40 cm de fondària, també de pedra. Aquesta es buida per un sobreixidor, de manera que la pica sempre estarà plena d'aigua per afavorir la reproducció d'amfibis. Revestir de pedra l'entorn de la font. A banda i banda de la pica s'hi va construir un mur de pedra en forma de bancada per poder gaudir de la font. Es van deixar alguns orificis entre les pedres per proveïr de refugis a la petita fauna vertebrada: ratolins, amfibis, serps...   Entorn de la font Excavar una bassa. Aprofitant que aquesta font poc o molt  sempre brolla, es va construir una petita bassa a uns 5 metres de la font que recollirà i acumularà l'aigua que de manera superficial regalimarà per la roca desde la pica. La bassa, que mesura uns 6x 4 metres i una fondària inferior a 1 metre, té el fons de roca mare i les ribes s'han aixecat amb la terra i llims extrets de la neteja de la l'entorn de la font. Canalitzar l'aigua. L'aigua que sobreseeix de la bassa  es canalitza amb un tub de polietilé que l'aboca a unes desesnes de metres pendent avall on, si es vol, es pot connectar a un abeurador per abeurar el bestiar. Amb aquesta canalització s'evita la creació d'un fangar on fins ara hi havia un camí rural que sempre estava en mal estat. Protegir la font i la bassa del bestiar. Per evitar l'entrda del bestiar i mantenir el bon estat de la font i la bassa s'ha col·locat una tanca de fusta al seu perimetre i s'ha col·locat una petita porta perquè les persones puguin també accedir-hi. L'actuació es va poder dur a terme gràcies a un ajut de la Generalitat de Catalunya destinat a la realització d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya, tramitat a través de la propietat de Caselles. Font abans de la restauració Font després de la restauració

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

accioclimatica_h3.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ