OBJECTES

Els objectes de conservació són aquells hàbitats o espècies de flora o fauna que Paisatges Vius ha seleccionat per centrar-hi esforços i recursos a través de projectes i actuacions.