PROJECTES

Els projectes són un conjunt d’estratègies i actuacions que Paisatges Vius planifica per assolir un objectiu determinat, normalment la conservació d’uns hàbitats i/o espècies protegides, amenaçades o en regressió per una o més causes que poden ser revertides o eliminades amb les estratègies i actuacions que planteja el projecte.

TWR___Muntanyes_vives_02.jpg

Muntanyes Vives

01-01-2021 - 31-12-2022