Un projecte de Paisatges Vius guanya el Fons Andrena

LLacuna del Torrent del Pi

El passat 2 de juliol es va fer oficial que el projecte de Paisatges Vius “Recuperació de llacunes litorals per a la conservació del samaruc a L’Ametlla de Mar” va resultar guanyador en la convocatòria d’Andrena, un fons privat constituït per donar suport a projectes de conservació de la biodiversitat. 
El comitè va valorar sobretot que el projecte contribueix a la conservació d’espècies i hàbitats prioritaris a escala de Catalunya. 
El projecte es desenvoluparà al litoral de l’Ametlla de Mar (Tarragona) conjuntament amb l’ajuntament del municipi i el Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l’Ebre i té com a objectiu la restauració de llacunes de gran interès per al samaruc (Valencia hispanica), una espècie de peix endèmic del litoral mediterrani ibèric molt amenaçada per la degradació del seu hàbitat i considerada En Perill Crític d’Extinció
La dotació econòmica del fons, de 21.629,00 €, es destinarà a la realització d’actuacions de conservació en tres llacunes diferents:

  1. Recuperació de la llacuna de la platja de l’Estany Tort. Es tracta d’una llacuna litoral desapareguda a finals dels anys 70 per rebliment i que actualment no acull cap espècie íctica. L’actuació es basa en excavar la cubeta segons els requeriments del samaruc i ordenar les visites al seu entorn. Caldrà realitzar estudis previs de caire biològic, hidrogeològic i físicoquímic abans de realitzar la restauració.
  2. Recuperació de la llacuna del Port de l’Estany. És una llacuna totalment envaïda per vegetació helofítica que no acull poblacions íctiques. L’actuació es basa en retirar la vegetació aquàtica i els sediments acumulats fins assolir la fondària desitjada i col·locar tanques d’ordenació de visites. Caldrà un estudi biològic abans de procedir amb aquesta actuació per evitar malmetre algun valor actual no detectat. 
  3. Ampliació de la superfície de la llacuna del Torrent del Pi. Es tracta d’un dels pocs santuaris on el samaruc manté una població estable i viable. No obstant amb el pas del temps la làmina d’aigua s’ha anat reduint per l’ aport de sorra i còdols per acció dels temporals de mar i per això es proposa recuperar la superfície originària retirant els materials  acumulats. L’actuació es realitzarà sota la supervisió dels tècnics del centre ictiològic per tal de reduir l’afectació a la població existent.

 

Etiquetes: , , ,