← Tornar

Microreserves de papallones

 • 01-01-2020 - 31-12-2021

AQUEST PROJECTE COMPTA AMB UNA PÀGINA WEB PRÒPIA

Ph_E_oem_1_.jpgIntroducció

Les dades de seguiment de papallones de Catalunya recollides en els darrers 28 anys indiquen que de les més de 180 espècies presents a Catalunya n'hi ha 40 amb tendència negativa i 9 amb tendència molt negativa. A més les papallones de prat han patit una davallada del 71% en els darrers 25 anys. Per això la proposta de catàleg de fauna amenaçada de Catalunya inclou 38 espècies de papallones: 30 en perill d'extinció i 8 de vulnerables. 

El projecte Microreserves de papallones preten frenar aquesta tendència a través de l'establiment d'acords de custòdia del territori en aquells espais que es considerin prioritaris per les espècies més amenaçades i també per preservar aquells espais amb una riquesa d'espècies més gran.

Ph_P_nemo.jpgObjectius

L’objectiu general del projecte és garantir la conservació de les papallones diürnes de Catalunya, fent especial èmfasi en les espècies amenaçades les problemàtiques de les quals puguin ser abordades des de l’òptica de la custòdia del territori. 

Els objectius operacionals del projecte es poden resumir en:

 1. Planificació de l'estratègia. Definir una estratègia de conservació de papallones a Catalunya, a escala de paisatge, que inclogui mesures concretes i aplicables per a la gestió d’espècies amenaçades o endèmiques, i d’espais amb elevada riquesa d’espècies (hotspots). 

 2. Creació i gestió de microreserves. Posar en pràctica, de forma pilot, les mesures descrites en l’estratègia a través de la creació de les primeres microreserves de papallones” per la formiguera gran i la formiguera petita mitjançant acords de custòdia

 3. Comunicació del projecte. Difondre l’estratègia i els resultats del projecte per iniciar la creació d’una xarxa de microreserves de papallones a Catalunya, de forma coordinada amb experts, administracions i altres entitats de conservació.

Ph_S_orio.jpgActuacions previstes

En la primera fase del projecte (2020-2021) les actuacions previstes són les següents:

Ph_M_occi.jpgA nivell de planificació

 • Redactar una proposta de pla de conservació de les papallones amenaçades de Catalunya.
 • Elaborar un SIG amb els punts d’interès per la creació de microreserves de papallones a Catalunya.
 • Elaborar models d’acord de custòdia i de document tècnic de gestió, específics per a microreserves de papallones.
 • Redactar un document tècnic de gestió per a cada microreserva de papallones de Paisatges Vius.
 • Realitzar prospeccions específiques de papallones amenaçades poc conegudes.

A nivell de custòdia

 • Crear microreserves dirigides a espècies amenaçades.
 • Crear microreserves dirigides a indrets amb una gran riquesa de papallones.
 • Establir aliances amb altres entitats de custòdia per ampliar la xarxa de microreserves.

A nivell de gestió de les microreserves

 • Recuperar espais oberts a les microreserves
 • Millorar la gestió agro-ramadera i les seves infraestructures a les microreserves.
 • Promoure les plantes nutrícies de les papallones a les microreserves.

A nivell de comunicació

 • Elaborar un portal web sobre la conservació de papallones.
 • Dissenyar, editar i col·locar cartells a les microreserves.

A nivell de seguiment

 • Realitzar un seguiment dels acords de custòdia.
 • Dissenyar un protocol de seguiment de papallones amenaçades i aplicar-lo a les microreserves.                                                                                                                                                                                    

Col·laboradors

El projecte compta amb el suport del Departament de Territori i sostenibilitat, l'assessorament tècnic del Grup de Lepidòpters del Museu de Granollers i la col·laboració de la Fundació del Zoo de Barcelona.

BannerLogos_Web.jpg

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ