← Tornar

Transformació d'un matollar en un guaret permanent

  • 20-11-2023

Amb l'objectiu de millorar l'hàbitat per l'aurora dels guarets es va transformar un camp de conreu abandonat en un guaret permanent  en col·laboració amb el Grup de Natura Freixe.

20230429_161718.jpgLa microreserva de Flix es va establir per a potenciar l’hàbitat de l’aurora dels guarets dins la seva (reduïda i única) àrea de distribució actual a Catalunya. L’objectiu era crear i mantenir un guaret de qualitat per la papallona promovent-hi l’establiment d’algunes de les seves plantes nutrícies.

Per aquesta raó la primera feina que es va realitzar va consistir en recuperar un camp de conreu abandonat i tornar-lo a posar en funcionament però no com a conreu, sinó com a guaret per els pol·linitzadors en general i per l’aurora dels guarets en particular.

20231120_102632.jpgRecuperació del camp

Els treballs de recuperació es van centrar en eliminar tota la vegetació arbustiva i arbòria que ocupava la superfície del camp (amb les arrels incloses) i preparar el camp per una futura sembra de les plantes nutrícies. L’arrencada de les arrels es va fer amb una retroexcavadora i les restes vegetals van ser esmicolades in situ amb una picadora.

20231120_123915.jpgSembra de plantes nutrícies

Posteriorment el camp es va sembrar amb llavors de Biscutella auriculata, una de les plantes nutrícies de l’aurora dels guarets. Prèviament a la sembra el camp es va preparar per maximitzar la germinació de la planta sembrada a través dels següents treballs:

  • Llaurada per enterrar la capa superficial del sòl (on hi ha el banc de llavors d’espècies no desitjades) i fer aflorar les capes més profundes i lliures de llavors.
  • Fresada superficial per desfer els terrossos, aplanar el camp i facilitar la sembra.

La poca quantitat de llavors a sembrar (4,5 kg) en una superfície tan gran (1,2 ha.) va fer inviable la sembra amb una sembradora tradicional, de manera que es va fer a mà, aplicant una densitat de llavors de 5 gr./m2.

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

Logo_Zoo_de_Barcelona.jpg
freixe_complert_transparent_230x101.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ