← Tornar

La formiguera gran

  • Nom científic: Phengaris arion
  • Prioritat: Vulnerable (VU)
  • Problemàtiques:
  • _ Sobrecàrrega ramadera
  • Pèrdua de l'hàbitat
  • _ Problemes de gestió

La formiguera gran

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ