← Tornar

Papallones amenaçades

  • Nom científic: Diverses espècies
  • Prioritat: En perill d'extinció (EN)
  • Problemàtiques:
  • _ Sobrecàrrega ramadera
  • Pèrdua de l'hàbitat
  • _ Problemes de gestió

A Catalunya hi ha més de 180 espècies de papallones diürnes, 39 de les quals es troben incloses a la proposta de Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya, 21 en estat Vulnerable i 14 En perill.

No obstant, no totes les papallones amenaçades tenen problemàtiques amb solucions des del punt de vista de la gestió dels seus hàbitats o de la custòdia del territori. Per aquesta raó, el llistat d'espècies objectiu s'ha limitat a les 25 següents:

Espècie

Estat

Euchloe bazae

En Perill

Euchloe tagis

En Perill

Zegris eupheme

En Perill

Erebia epistygne

En Perill

Melanargia ines

En Perill

Boloria eunomia

En Perill

Satyrium pruni

En Perill

Hyponephele lupina

En Perill

Melanargia occitanica

Vulnerable

Scolitantides orion

Vulnerable

Iolana debilitata

Vulnerable

Brenthis hecate

Vulnerable

Parnassius mnemosyne

Vulnerable

Pseudophilotes baton

Vulnerable

Phengaris arion

Vulnerable

Phengaris alcon

Vulnerable

Polyommatus nivescens

Vulnerable

Erebia oeme

Vulnerable

Eumedonia eumedon

Vulnerable

Lycaena hippothoe

Vulnerable

Erebia manto

Vulnerable

Eumedonia eumedon

Vulnerable

Lycaena hippothoe

Vulnerable

Hyponephele lycaon

Vulnerable

Pieris ergane

Vulnerable

Satyrus ferula

Vulnerable

Aricia morronensis

Vulnerable

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ