← Tornar

Creació d'una microreserva per l'aurora dels guarets

  • 20-11-2023

En el marc del projecte Microreserves de papallones el novembre de 2023 es va formalitzar un acord de col·laboració entre Paisatges Vius i el Grup de Natura Freixe per establir una microreserva per a la conservació de l'aurora dels guarets, la papallona més amenaçada de Catalunya.

Descripció

La microreserva és una petita finca de poc més d'una hectàrea formada per un camp de conreu que ocupa la meitat de la finca i una brolla amb pins que ocupa l’altra meitat. El camp de conreu estava abandonat en el moment de creació de la microreserva.

Propietat i custòdia

La microreserva és de titularitat privada i el propietari manté un acord de custòdia amb l’entitat de conservació local Grup de Natura Freixe, que són els actuals gestors de la finca i promotors de la microreserva.

Objectiu

L'objectiu de l'acord de col·laboracióés l'aplicació de mesures de gestió dirigides a la conservació de l’aurora dels guarets de manera conjunta a la finca.

Actuacions previstes

Dins de les actuacions previstes en el marc de l'acord hi ha les següents:

  • Eliminació de la vegetció arbustiva que inicialment dominava a la finca.
  • Transformació d'un camp de conreu en un guaret permanent.
  • Promoció de les plantes nutrícies de l'aurora dels guarets.
  • Fer un seguiment de l'aurora dels guarets.

Més informació

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

Logo_Zoo_de_Barcelona.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ