← Tornar

Can Roca

 • Municipi: Pardines
 • Comarca: El Ripollès
 • Tipus d'acord: Contracte de custòdia
 • Data de d'acord: 25-02-2020
 • Representant de la propietat: Jordi Vilaclara
 • Càrrec del representant: Apoderat Mir Pous Girona S.L.
 • Tipus de Propietat: Privada
 • Superficie: 302 hectàrees
 • Problemàtiques:
 • _ Sobrecàrrega ramadera
 • _ Trepig d'hàbitats sensibles

La finca de Can Roca (Pardines) acull una gran representació d'hàbitats aquàtics de muntanya amb espècies de flora amenaçada (molleres, estanys, fonts i mulladius) i diversos hàbitats herbacis d'interès comunitari, entre ells els prats de dall.

La finca

IMG_20150628_113705.jpgLa finca de Can Roca està situada a la comarca del Ripollès, al municipi de Pardines i està composada de diverses parcel·les o finques sense continuïtat física, algunes contigües entre si i altres d’aïllades. Una d’aquestes finques és l’anomenada Portolés. Està totalment inclosa a l'espai natural protegit de la Serra Cavallera, està formada per quatre parcel·les cadastrals i ocupa una superfície de 302 hectàrees.

A nivell socioeconòmic la finca es destina bàsicament a l’aprofitament agrari i ramader a través d'un contracte d’arrendament amb el ramader Miquel Cortina, qui n’és el titular.

Valors naturals

La finca té un gradient altitudinal de gairebé 700 m. de desnivell, des dels 1.375 m. de la part més baixa fins als 2.013 m. del Puig Estela, de manera que presenta una gran diversitat d’hàbitats des de mitja muntanya a subalpins i alpins. Entre els més abundants hi ha els prats i pastures però hi destaquen sobretot els hàbitats aquàtics.

Hàbitats aquàtics

Són d’especial interès de conservació els següents punts:

 • IMG_20150703_180506.jpgMollera de l’estany dels Barbs. És una de les molleres més extenses del Pirineu Oriental, que ocupa més de 30 hectàrees i acull espècies de flora i fauna d’interès per la conservació. En punts concrets es nota el impacte del bestiar que s’hi alimenta i s’hi abeura ja que hi manquen estructures de gestió adients: tancats, abeuradors...
 • CAn_Roca_barbs.jpgEstany dels Barbs. Massa d’aigua situada enmig de la mollera protegida del bestiar per una tanca de fusta i amb un cartell informatiu. La vegetació helofítica ocupa gairebé tot l’estany i no queda gairebé superfície d’aigües obertes.
 • Estany de Can Roca. Punt d’aigua en un bon estat de conservació que presenta comunitats vegetals aquàtiques de gran interès i algunes rareses florístiques a Catalunya com Potamogeton natans.
 • Estanys del Tarter. Dues masses d’aigua poc profundes situades en un lloc d’elevada freqüentació per part del bestiar, cosa que provoca un alt grau d’eutrofització de l’aigua i un estat de conservació molt millorable. Caldria instal·lar estructures de gestió del bestiar.
 • Fonts. La Font Freda i la Font Clara són les més conegudes, però també hi ha altres surgències més difuses que donen lloc a torrents i zones de mollera.

Prats i pastures

A nivell de prats i pastures destaquen alguns hàbitats d'interès comunitari com ara:

 • HIC 6210. Prats medioeuropeus seminaturals sobre substrats calcaris (Festuco-Bromoetea).
 • HIC 6410. Herbassars de Molinia coerulea de sòls calcaris, turbosos o argilollimosos (Molinion caeruleae).
 • HIC 6430. Herbassars higròfils de l’alta muntanya.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ