← Tornar

Prats vius

  • 01-09-2013 - 31-12-2020

El projecte Prats vius és una iniciativa de conservació de prats seminaturals i alhora una iniciativa pilot per a la producció i comercialització de llavors autòctones.

Introducció

Després d'haver posat en pràctica diverses tècniques de restauració de prats en parcel·les experimentals al Collsacabra en format pilot, el projecte Prats vius pretén aplicar els resultats obtinguts a una escala més gran.

Objectius

El projecte té els següents objectius, a curt, mitjà i llarg termini:

  1. A curt termini, l'objectiu del projecte és promoure la biodiversitat associada a aquests hàbitats: les herbes de prat amb els seus pol·linitzadors en general i les papallones en particular.
  2. A mitjà termini, es pretén incrementar la superfície de prats seminaturals a Catalunya a través de la conservació dels existents i recuperant els que s’han perdut.
  3. A llarg termini, la intenció és poder-ho fer de manera autosuficient, sense dependre d’ajuts públics, a través de la comercialització de llavors.

Actuacions previstes

Les actuacions previstes per assolir els objectius del projecte es poden encabir en les següents línies:

  1. Buscar prats donadors. Busca i selecció de prats seminaturals ben conservats arreu de Catalunya i establiment d'acords amb el seus propietaris per fer-hi una gestió dirigida a la producció de llavors.
  2. Restaurar prats degradats. Busca de propietaris que vulguin recuperar prats o incrementar-hi la seva biodiversitat.
  3. Produir llavors de prat autòctones. Recollir i processar les llavors dels prats donadors per ser utilitzades en la restauració dels prats.
  4. Comercialitzar llavors. Si hi ha excedents de llavors, comercialitzar-les en diferents formats per a altres projectes de restauració.

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

accioclimatica_h3.jpg
01logos_ddgi_apaisat_c.jpg
fundacionLaCaixa.jpg

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ