← Tornar

Recuperació dels prats del Puig

 • 30-12-2021

El 2021 en el marc del conveni amb la Xarxa de PArcs de la Diputació de Barcelona es van dur a terme diverses actuacions per a la recuperació dels prats de dall a les Feixes del Puig, al Parc Natural del Montseny.

Puig__2_.JPGJustificació

 • Els prats de dall són comunitats seminaturals de notable diversitat i interès biològic, incloses a la Directiva Hàbitats (97/62/CE) sota el codi 6510.
 • El Puig, a Sant Marçal, hi havia hagut una sèrie de feixes amb prats de dall, però  tanmateix, les dècades d’abandonament de l’activitat primària tradicional han comportat que la successió vegetal colonitzi les feixes i n’elimini gairebé completament aquestes comunitats pratenses.
 • Essent uns terrenys propietat de la Diputació de Barcelona, es va redactar un pla de treball que inclou un seguit d’actuacions adreçades a recuperar-hi els prats de dall.

Puig__10_.JPGObjectius

Els objectius d’aquesta pla són, principalment, els següents:

 • Revertir l’estat d’abandonament de les feixes tot potenciant-ne la transformació cap a prats de dall.
 • Facilitar la mecanització dels treballs posteriors de manteniment dels prats.
 • Eliminar aquells elements que puguin destorbar en la naturalització i la condició òptima dels prats de dall.
 • Aplicar un es directrius de gestió per mantenir els prats de dall.

Puig__3__1.JPGActuacions realitzades

L'any 2020 es van adequar els accessos per accedir amb maquinària a totes les feixes i se'n van recuperar 5 de les 12 que hi havia planificades.

Puig__4__1.JPGL'any 2021 es van dur a terme els següents treballs:

 • Recuperació de 7 feixes més. Es van eliminar els arbustos, falgueres i esbarzers que ocupaven el 100% de les feixes no recuperades el 2020. Els treballs es van fer a principis d'abril amb un tractor amb desbrossadora.
 • Gestió de l'arbrat entre les feixes. Es van dur a terme totes les actuacions del pla referents a la gestió de l'arbrat amb l'objectiu de recuperar la insolació i l'obertura de tots els prats de la finca. Els treballs es van dur terme de febrer a abril i va incloure la tala de tots els pollancres, les alzines i una part important dels roures. Només es van deixar alguns dels exemplars de més interès (roures grans, cirerers i castanyers vells) i la majoria d'arbres morts en peu. La major part de la fusta talada es va retirar amb camió, però es van deixar alguns troncs i brancada estratègicament per promoure la biodiversitat de l'espai.
 • Gestió de les falgueres. En les feixes recuperades del 2020 es va fer una gestió de la falguera consistent en dues segues adicionals a l'estiu per tal de mantenir a ratlla aquesta espècie. Els treballs es van dur a terme amb un tractor amb segadora que deixava les falgueres esteses al terra.
 • Manteniment de totes les feixes recuperades. A finals d'any, enmig de l'hivern, es va fer una sega de totes les feixes de nou per deixar el prat preparat per la primavera següent. Els treballs es van fer amb un tractor amb desbrossadora i es va aprofitar també per fer una gestió selectiva dels marges. 

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

logo_vector_diputacion_barcelona_horizontal_3.jpg
01logos_ddgi_apaisat_c.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ