← Tornar

Finca del Coll

  • Municipi: Rupit i Pruit
  • Comarca: Osona
  • Tipus d'acord: Dret real d'aprofitament parcial
  • Data de d'acord: 25-02-2014
  • Representant de la propietat: Pere Colom
  • Càrrec del representant: Propietari
  • Tipus de Propietat: Privada
  • Superficie: 57 hectàrees

La finca

La finca del Coll està situada a la comarca d’Osona, al municipi de Rupit i Pruit, i es troba parcialment inclosa dins l’Espai Natural Protegit de Collsacabra. La finca ocupa una superfície de 56,97 hectàrees de terres de conreu, bosc i pastura, destinades bàsicament a l’aprofitament agrari i ramader. L’activitat principal de la finca és la ramaderia per a carn, amb una seixantena de caps de boví raça francesa Llimosina i una quarentena de caps d’oví de raça autòctona Ripollesa. Es tracta d’una explotació en règim extensiu de producció convencional que aprofita les pastures a dent i a dall. A més, a nivell de turisme rural la propietat també gestiona un restaurant durant els caps de setmana i un allotjament rural per a 15 persones, ambdós situats a la mateixa finca.

Valors naturals

Dins els límits de la finca del Coll s’hi troben dues masses d’aigua: l’estany del Coll, una massa d’aigua d’elevat interès natural que ha estat restaurat recentment per Paisatges Vius, i una bassa de rec revestida amb geomembranes de polietilè. L’estany del Coll representa un valor natural de primer ordre i desenvolupa una important funció ecològica ja que és el punt de reproducció de fins a 8 espècies d’amfibis: la granota roja (Rana temporaria), la granota verda (Phelophilax perezi) la granoteta de punts (Pelodytes punctatus), la reineta (Hyla meridionalis), el gripau comú (Bufo bufo), la salamandra (Salamandra salamandra), el tritó verd (Triturus marmoratus) i el tritó palmat (Lisotriton helveticus). A més, l’ànec collverd (Anas plathyrynchos), el cabusset (Tachybaptus rufficollis) i la polla d’aigua (Gallinula chloropus)  són ocells aquàtics que també crien a l’estany.  La vegetació de la zona no és molt destacable, ni a nivell de superfície ni de tipologia i maduresa de les masses forestals. En aquest sentit, destaquen les comunitats de macròfits i helòfits del l’estany del Coll i els elements de vegetació natural entre la matriu de pastures seminaturals: petits bosquets, fileres d’arbres als marges o arbres aïllats.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ