← Tornar

Assaig de tècniques de restauració de pastures al Collsacabra

  • 11-11-2014

Amb l'assessorament de la Universitat de Vic i la consultora Après, Serveis Ambientals es va dur a terme un assaig per tal de testar diferents tècniques de restauració de pastures al Collsacabra. L'assaig va tenir lloc en dues pastures cedides pels propietaris de les finques del Coll i el Torrent amb qui Paisatges Vius ja manté acords de custòdia. El projecte pretén millorar l’estat de conservació d'aquestes pastures, actualment degradades (pastures receptores), utilitzant material vegetal de pastures ben conservades de la zona de la Garrotxa (pastures donadores),concretament de la finca del Molí del Perer a Hostalets d'en Bas.

Objectiu

L’objectiu operacional del projecte és descriure i avaluar l’efectivitat de diferents tècniques de recuperació de pastures degradades per mitjà d’aportació de material vegetal de pastures ben conservades properes.

Actuacions realitzades

A continuació es descriuen els treballs previs de preparació del terreny i la posterior aplicació de tres tècniques de restauració: escampada d’herba dallada, sembra de llavors i transplantament de pans de terra.

Preparació prèvia del terreny

Es van realitzar els següents treballs de condicionament dels prats receptors amb l’objectiu de facilitar l’aplicació dels propàguls i incrementar la possibilitat de germinació o assentament.

  1. Sega o pastura prèvia, per mantenir la coberta herbàcia baixa i incrementar la possibilitat de germinació dels propàguls.
  2. Passar l’estripadora, per obrir la coberta herbàcia preexistent
  3. Llaurar. En el cas d’una de les parcel·les d’assaig de Comasserra.

Escampada d’herba dallada

Una vegada establertes les parcel·les donadores es va efectuar un seguiment per determinar el moment òptim de recol·lecció, i així optimitzar la presència de llavors. Les visites van tenir lloc els dies 15 de maig i 5 de juny. Amb aquesta finalitat es va endarrerir la dallada, que a la vall d’en Bas es du a terme habitualment durant el mes de juny, fins a mitjans de juliol, concretament el dia 16. Aquell dia es va realitzar el dall (Imatge 3) i, quatre dies més tard es van empacar les 4 bales d’herba, amb un volum aproximat de 4 m3. La procedència de les bales de palla van ser les parcel·les donadores 2. Molí Vell, al marge del camí i 4 Prat de la Boada. L'aplicació als prats receptors es va realitzar el 26 de setembre escampant la palla de manera homogènia en les subparcel·les corresponents. La dosi de palla estesa va ser d'una relació entre l'àrea donadora i l'àrea receptora d'1/1 a 3/1. Amb aquesta dosi va quedar una capa de 10-15 cm de palla a terra, que va ser triturada amb desbrossadora per afavorir l’alliberament de llavors i la seva arribada al sòl nu, resultat de l’estripat i/o llaurat previ del prat.

Sembra de llavors

Les llavors van ser recollides manualment el dia 16 d'agost en els marges herbacis i pastures mesòfiles no dallades de la finca del Coll en una jornada de voluntariat en la qual hi van participar 12 persones (imatge 4). Es van recol·lectar llavors de 12 espècies diferents, totes elles indicadores de bon estat de conservació de pastures, absents a les parcel·les receptores.  Posteriorment van ser assecades, seleccionades i sembrades homogèniament en les parcel·les receptores amb una dosi d'aproximadament 2-5 gr/m2 (20-50 kg/ha) el 26 de setembre. La sembra es va realitzar amb la vegetació molt baixa i després de llaurar el sòl de manera molt superficial.

 Transplantament de pans de terra

Els treballs van consistir en el transplantament de pans d’herba procedents de rodals de prat seleccionats (Prats al marge oest estany del Coll, 1. Gual del Molí Vell, 3. Prat gran del Molí Vell i 6. Pla de Corades). Els treballs van tenir lloc el 25 i 26 de setembre per facilitar l’establiment dels vegetals abans de l’hivern i permetre el major desenvolupament possible abans d’un període de secada (Imatge 5). En els treballs es va tenir en compte:

  1. Els pans d’herba es van extreure de forma manual amb palots.
  2. L’extracció es fa de forma dispersa per minimitzar l’impacte sobre el prat donador.
  3. El temps màxim transcorregut entre l’extracció i la implantació va ser d’un dia per minimitzar els danys i risc d’assecada.
  4. Les dimensions aproximades eren de 40 x 30 cm i un gruix mínim de 10 cm.
  5. Els pans d’herba es van disposar en una densitat d’un/m2.

Subparcel·les control

A cada parcel·la es van deixar dues subparcel·les sense intervenir, de manera que esdevinguin parcel·les control. A llarg termini aquestes subparcel·les permetran compara l’evolució d’una pastura no intervinguda respecte de les que s’han efectuat actuacions de millora.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ