← Tornar

Signem el primer acord de custòdia d'elevada seguretat jurídica

  • 06-03-2014

El passat 25 de febrer es va signar davant de notari l'acord entre l'Associació Paisatges Vius i Pere Colom, propietari de la finca del Coll de Rupit i Pruit. Amb aquest tràmit s'eleva a públic el compromís que ja existia entre les parts, se'n millora la seguretat jurídica i permet la inscripció de l'acord al registre de la propietat per deixar-lo a disposició del coneixement general. A_cal_notari2.jpg Pere Colom signant el Dret real davant l'atenta mirada del notari La figura legal escollida com a model per redactar l'acord és el Dret real d'aprofitament parcial, de manera que la propietat cedeix durant 10 anys a Paisatges Vius certs drets sobre la finca. Concretament:

  1. La pèrdua total de l’usdefruit de la zona de l’estany del Coll, delimitada per una tanca perimetral de fusta, ja que es produeix una cessió de la gestió a favor de l’associació.
  2. Restriccions sobre el ple domini a la zona de la conca de captació de l’estany, que suposen els següents perjudicis sobre les rendes per tal assegurar una bona qualitat de l’aigua que hi arriba:
  • Prohibició d’adobar els camps amb purins de porc. Només es poden utilitzar fems de vaques i una sola vegada a l’any.
  • Limitacions en l’ús de productes químics (herbicides, insecticides, rodenticides i fertilitzants).
  • Obligació de conservar els elements patrimonials i/o singulars que hi hagi: arbres vells, marges arbustius, murs de pedra, fusta morta...

Amb la inscripció de l'acord al Registre de la Propietat, Paisatges Vius s'assegura el manteniment dels drets ja que si el propietari es vengués o es traspassés la finca, el nou propietari estaria obligat a mantenir-los. D'aquesta manera Paisatges Vius assegura el manteniment i les inversions que realitza a la finca en forma d'actuacions de conservació.

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

Notícies relacionades

custòdia

16-11-2018 Jornada tècnica al Consorci dels Espais Naturals Protegits del Ripollès

13-11-2016 Assistim al "Seminari tècnic de custòdia litoral" a Cadis

05-02-2015 Traspassem la coordinació del Grup de Treball de Custòdia Agrària

04-02-2015 Acollirem un tècnic de l'Asociación Galega de Custodia do Territorio

26-12-2014 La XCT edita un vídeo sobre Paisatges Vius i la custòdia del territori

10-11-2014 Participem en el 1er Congrés Europeu de Custòdia del Territori

23-10-2014 Preparant els cartells dels espais en custòdia

08-08-2014 Representants del Departament de Territori i Sostenibilitat visiten finques de Paisatges Vius

02-05-2014 Signem un nou acord de custòdia al Collsacabra: Coma-Serra!

08-04-2014 Un ajut del Departament d'Agricultura permetrà recuperar pastures al Collsacabra

20-12-2013 Regalem una panera de Nadal als propietaris amb acord de custòdia

Rupit i Pruit

02-05-2014 Signem un nou acord de custòdia al Collsacabra: Coma-Serra!

08-04-2014 Un ajut del Departament d'Agricultura permetrà recuperar pastures al Collsacabra

Osona

14-10-2016 Publiquem una article sobre l’estat del cranc de riu a Osona

23-04-2014 Land Trust Aliance visita les finques de Niubó i Diumeres

Coll

21-11-2016 Fem dues presentacions a la Jornada anual de la XCT

08-08-2014 Representants del Departament de Territori i Sostenibilitat visiten finques de Paisatges Vius

20-06-2014 L'associació Esportiva Cabrerès fa una donació a Paisatges Vius

06-05-2014 Observem tots els amfibs del Collsacabra en una sola nit!

02-05-2014 Signem un nou acord de custòdia al Collsacabra: Coma-Serra!

08-04-2014 Un ajut del Departament d'Agricultura permetrà recuperar pastures al Collsacabra

07-04-2014 Practicants de la conservació de mig Europa visiten les finques en custòdia del Collsacabra

07-03-2014 Paisatges vius i Cabreres BTT, junts per conservar la natura al Collsacabra

signatura

02-05-2014 Signem un nou acord de custòdia al Collsacabra: Coma-Serra!

propietari

20-09-2016 Participem en la 3a Trobada de propietaris al Berguedà

02-05-2014 Signem un nou acord de custòdia al Collsacabra: Coma-Serra!

Paraules clau (més)

XCT Collsacabra Jornada Premsa Tejiendo Redes Estany Tort Seguiment Custòdia Visita Jornada tècnica Fons Andrena Osona Rupit i Pruit Universitat de Vic Samaruc Ajut Xoriguer petit Vídeo Cranc de riu Presentació Propietari Xarxa Natura 2000 Jornades Signatura Restauració Difusió Congrés Comunicació El 9 Nou Xavier Quirante PATT GTCA Custòdia del territori Pastures Vives Ametlla de Mar Entrevista Coordinació Torre de nidificació Aliança Subvenció Equip tècnic Garantia Juvenil Transparència Bioconstrucció Contractació Jana Marco Article Alt Empordà Memòria anual Coll Notari Seguretat jurídica Espais en custòdia Dret real d'aprofitament parcial Cartell informatiu Biomassa Sortida Plantes Observacions Activitats Estudi Pastoralisme Finca Mercat de custòdia LaCalaRTV Guillem Mas Finançament Reconeixement Generalitat de Catalunya Caselles LandLIFE Xarxa de Custòdia del Territori CONAMA Panera Nadal LaCalaTV Obsequi Registre de la propietat Conservació Projecte Samaruc-Andrena Bicicleta de muntanya Compromís ambiental Ocell Reintroducció Nidificació Falco naumanni Manlleu Land Trust Alliance Ramaderia Internacional X Asociación Galega de Custodia do Territorio Arrendament Projecte pilot Land Access Pastura Prats i pastures Pastures Acord Punt d'aigua Fons Pràctiques Llacunes litorals Hotel d'insectes Donació Cursa BTT Cabrerès Associació Esportiva Cabrerès Pràctiques d'empresa Bassa Universitat Alacant Cabreres BTT Enregistrament Col·laboració Hacking Amfibis Custòdia forestal Construcció La Caixa Puig de Llorí Torre Arquitectura ecològica Miquel Escobar Bioarquitectura Plànols Palau-Saverdera Inventari de Zones Humides de Catalunya Anna Planella Curs Basses Vivencia Dehesa Extremadura Can Coll Collserola QLF 2016 Projecte cranc Custòdia litoral Biodiversitat GTCF CEINR Sortida tècnica Ripollès Gall fer Gestió forestal PeriFer Reportatge Ratpenats Cova del Llop Marí Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Grabadora Ultrasons Revista EcoHabitar Brent Mitchell Salarte Custòdia agrària Prats Zones humides 1.000 Punts d'aigua S.O.S. Samaruc Aiguamolls de l'Empord Parc Natural Vilaüt Defunció Cadena SER Coma-Serra AGCT Charcas con vida ADEGA Galícia Intercanvi Empordà Xarxanet.org Llacuna litoral Cadis Plaus Andalusia FRECT Jornadas Estatales Sevilla Diari Opinió Propietaris Bea Tenas Centre Ictiològic Trobada de propietaris Associació Internacional d'Astacologia IAA International Asociation of Astacology 1000 punts d'aigua 2015 Paisatges Vius Productes ecològics

Any de la notícia


Eliminar filtres