← Tornar

Seguiment de les pastures restaurades al Collsacabra 2016

  • 20-07-2016
Durant la primera setmana de juliol els tècnics de la Universitat de Vic van realitzar el seguiment de les parcel·les pilot de pastures en recuperació i els resultats van ser molt postius.

Introducció

IMG_20141111_100908 Una de les dues parcel·les durant les tasques de restauració L'any 2014, en el marc del projecte Pastures Vives, es van aplicar diferents tècniques de restauració de pastures a dues parcel·les de les finques del Coll i el Torrent de Rupit. En aquest vídeo s'exposen les diferents tècniques utilitzades en diferents subparcel·les: escampada de palla, sembra de llavors i transplantaments de pans de terra. En el marc del conveni establert amb la Universitat de Vic l'any 2014, els seus tècnics en fan un seguiment anual durant els posteriors tres anys (2015, 2016 i 2017) per tal d'avaluar els resultats de les diferents tècniques respecte a unes subparcel·les control. El seguiment és biològic i econòmic, ja que consta d'un estudi de diversitat florística i un estudi productiu des del punt de vista ferratger. En el seguiment de l'any 2015 no es van observar diferències significatives ni entre les dues parcel·les, ni entre les subparcel·les amb tractament i les control, ni tampoc entre els diferents tractaments.

Resultats preliminars

A falta d'analitzar estadísticament les dades obtingudes, només es pot realitzar una valoració visual, però fins i tot així els resultats van saltar a la vista ràpidament:
  • Una diversitat florística més elevada que l'any 2015 i que a l'inici del projecte en les subparcel·les amb tractament respecte a les control.
  • Dins les subparcel·les tractades, es va detectar una diversitat florística més levada en les parcel·les amb pans de terra i amb sembra de llavors que en les d'escampada de palla.
  • Una de les parcel·les presentava una diversitat florística més elevada que l'altra.
  • La producció ferratgera va ser molt elevada en totes les parcel·les i subparcel·les, així com en totes les parcel·les veïenes a causa d'una pluviometria abundosa a la primavera.
Per tant, fa la impresió (sempre a l'espera dels resultats finals) que les tècniques de restauració aplicades a les pastures del Collsacabra funcionarien tant des del punt de vista d'increment de la diversitat florística com del manteniment d'una producció feratgera. No obstant, el seguiment dels propers anys ens donarà més informació per tal d'aplicar-ho a més gran escala en el futur.

Col·laboradors

FB_ logo

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ