← Tornar

Treball de Fi de Grau sobre el projecte Pastures Vives

  • 30-06-2017

Jordan Falcon, alumne del Grau de Biologia a la Universitat de Vic, va presentar a finals de juny de 2017 el seu treball de Fi de Grau "Avaluació de les tècniques per a la millora de la diversitat florística en pastures del Collsacabra", sota la tutorització de la doctora Carme Casas.

El treball es basa en les dades obtingudes en el marc del projecte Pastures Vives, concretament dels assajos per comparar diferents tècniques de restauració de pastures iniciats l'any 2014 a dues finques en custòdia del Collsacabra: el Coll i el Torrent.

Resum del treball

IMG_20141111_100850_1.jpgA Catalunya, la protecció i gestió de zones d'especial interès natural ha estat majoritàriament realitzada  pel  conjunt  de  les  administracions  públiques.  Tot  i  així,  en  els  últims  anys  han sorgit un conjunt d'iniciatives privades que a través d'acords de custodia han passat a tenir un paper actiu en la protecció i gestió d'algunes finques amb un alt valor natural. És el cas de  la  finca  de  Mas  Torrent,  on  s'ha  dut  a  terme  aquest  treball,  en  la  qual  es  pretén desenvolupar una activitat ramadera compatible amb la conservació dels valors naturals de la  finca.  Aquest  treball  consisteix  en  l'avaluació  de  les  tècniques  per  a  la  millora  de  la diversitat  florística  en  un  prat  seminatural  i  en  un  camp  sembrat  de  l'explotació  de  Mas Torrent  a  la  vora  de  l'Estany  del  Coll,  escollits  com  a  punts  representatius  de  pastures seminaturals  del  Collsacabra.  Aquesta  explotació,  gestionada  per  Dolors  Molas  Planas,  te 110 caps de boví de llet de raça frisona que pasturen en regim extensiu entre les finques del torrent, la Rovira, la Roca-Roja i Coma-Serra. 

L'objectiu  general  d'aquest  treball  és  avaluar  els  resultats  obtinguts  durant  l'any  2016  en l'aplicació de tècniques per a la millora de la diversitat florística en pastures del Collsacabra, avaluant les diferències en la producció i en el contingut de matèria seca de l'herba segons les tècniques aplicades per a la millora de la diversitat florística, i analitzant els canvis en la composició florística segons les tècniques aplicades per a la millora de la diversitat florística. Amb les actuacions fetes el 2014 i el mostreig al 2016 s'han obtingut les dades per valorar l'evolució en aquests dos anys. 

Els  resultats  de  la  composició  florística  han  estat  molt  bons,  ja  que  hi  ha  una  millora significativa de la riquesa. En el prat seminatural hi ha hagut un increment dels tàxons propis de les pastures seminaturals, tot i que els tàxons exòtics, ruderals o cultivats també tenen una presència important. En el camp sembrat hi han moltes espècies pròpies de les pastures seminaturals i poques exòtiques, ruderals o cultivades, tot i que no presenta millora en vers al control, el seu estat de qualitat és lleugerament superior al del prat seminatural, en quant a composició florística. Les tècniques de restauració aplicades no afecten a la producció de biomassa aèria total, tal com s'esperava. S'observen diferències en la producció d'una zona amb l'altre, fet que no sorprèn tenint amb compte la diferent naturalesa de les zones. 

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

GENERALITAT.jpg
BETA_color1.jpg
noticia_uvic.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ