← Tornar

Nous ajuts pels projectes PeriFer, 1.000 punts d'aigua i Pastures Vives

 • 09-12-2018

En el darrer trimestre de 2018 Paisatges Vius ha aconseguit 4 nous ajuts que permetran dur a terme actuacions al llarg del 2019 en tres projectes diferents: PeriFer, 1000 punts d'aigua i Pastures Vives.

Després d'executar les actuacions previstes en els ajuts i subvencions atorgades a principis del 2018 (6 ajuts per actuacions als espais naturals de Catalunya, un ajut sobre canvi climàtic i un altre sobre biodiversitat terrestre de Fundación Biodiversidad), fins a 5 de les propostes presentades per seguir treballant el 2019 han estat resoltes en positiu per un import de gairebé 70.000 €. A continuació s'enumeren i se'n donen els detalls bàsics.

Sensibilització i participació ciutadana en la conservació del gall fer

PERIFER_LOGO_2_tintes_01_1.jpgAjut presentat de manera conjunta amb l'associació Projecte Boscos de Muntanya que permetrà dur a terme aquelles actuacions del projecte PeriFer més directament relacionades amb la sensibilització dels diferents col·lectius que comparteixen hàbitat amb el gall fer: senderistes, esquiadors, boletaires, treballadors forestals, estacions d'esquí, guies de muntanya... D'aquesta manera es pretén reduir un dels principals problemes que afecten el gall fer, les molèsties causades per la presència humana.

Projecte relacionat

IMG_20180717_180747.jpgPeriFer.

Convocatòria

Ajuts de sensibilització i educació ambiental 2018-19 (Departament de Territroi i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya)

Import i percentatge finançat

L'import total atorgat és de 39.920 €, dels quals Paisatges Vius n'executarà 33.420 € i Boscos de muntanya la resta (6.500 €).

Durada

12 mesos, de juliol de 2018 a juliol de 2019

Objectius

L’objectiu ideal del projecte és millorar l’estat de conservació del gall fer mitjançant la reducció de molèsties humanes i la incorporació de mesures que tinguin en compte els requeriments de l’espècie en la gestió forestal dels boscos de muntanya.

Actuacions previstes

Les actuacions que es duran a terme al llarg del projecte són:

 1. Edició d'estovalles de paper sobre el gall fer per bars i restaurants de muntanya (Paisatges Vius)
 2. Disseny de plafons informatius per estacions d'esquí (Paisatges Vius)
 3. Edició i col·locació dels plafons informatius a una estació d'esquí (Paisatges Vius)
 4. Creació d'una exposició itinerant sobre el gall fer (Paisatges Vius)
 5. Traducció al català d'un vídeo d'animació sobre el gall fer (Paisatges Vius)
 6. Organització d'una jornada tècnica dirigida als sectors turístic i forestal (Paisatges Vius)
 7. Organització de jornades de voluntariat per l'execució d'actuacions de conservació (Paisatges Vius)
 8. Edició de tríptics de divulgació de bones pràctiques a la muntanya (Paisatges Vius)
 9. Organització d'estades de voluntariat per millorar l'hàbitat del gall fer (Boscos de Muntanya)
 10. Organització d'excursions guiades per sensibilitzar al voltant de la gestió forestal (Boscos de Muntanya)

Herpetofauna i bioseguretat. Eines educatives i bones pràctiques per al voluntariat ambiental

1000_logo.pngProjecte relacionat

1.000 Punts d'Aigua.

Convocatòria

granota_roja.jpgAjuts de sensibilització i educació ambiental 2018-19 (Departament de Territroi i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya)

Import i percentatge finançat

L'import total atorgat és de 39.900 €, dels quals Paisatges Vius n'executarà 9.900 €, l'Associació Hàbitats 20.000 € i la Societat Catalana d'Herpetologia 10.000 €.

Durada

12 mesos, de juliol de 2018 a juliol de 2019

Objectius

L’objectiu principal del projecte és articular una estratègia educativa i de sensibilització al voltant dels amfibis i els rèptils. A nivell operatiu:

 • Dotar al conjunt de la població, i molt especialment a les persones que participen en projectes de voluntariat en l’àmbit els ecosistemes aquàtics, d’eines i recursos per aprofundir en el coneixement d’aquests grups faunístic.
 • Posar èmfasi en les amenaces que pateixen els amfibis, sobretot les relacionades amb malalties emergents i la necessitat de seguir protocols de bioseguretat.

Actuacions previstes

Les actuacions que es duran a terme al llarg del projecte són:

 1. Elaboració de material didàctic sobre identificació d’amfibis i rèptils (AH)
 2. Elaboració de material didàctic sobre bioseguretat referent a amfibis (AH)
 3. Negociació del marc operatiu de les entitats en la preservació de l’herpetofauna amb el Servei de Flora i Fauna (AH)
 4. Incorporació d’informació sobre herpetofauna i bioseguretat a les eines de Projecte Rius (AH)
 5. Incorporació d’informació sobre herpetofauna i bioseguretat al portal 1000punts.cat (Paisatges Vius)
 6. Activitats educatives i de sensibilització sobre els ecosistemes aquàtics continentals, parant especial atenció a l’herpetofauna adreçades a tots els públics (SCH)
 7. Curs d’identificació d’amfibis i rèptils de Catalunya adreçat a tècnics o experts (SCH)
 8. Edició i publicació de la revista Espiadimonis dedicada a l’herpetofauna (AH)
 9. Creació d’un aplicatiu per a mòbils del portal 1000punt.cat (Paisatges Vius)

Rhinanthus. Conservem prats produint llavors.

prat.jpgProjecte relacionat

Pastures Vives.

Convocatòria

Conveni entre la Fundació La Caixa i la Generalitat de Catalunya

Import i percentatge finançat

20.000 € (100%)

Durada

14 mesos, del setembre de 2018 al novembre de 2019

IMG_2376.JPGObjectius

L’objectiu general del projecte és iniciar un projecte de producció de llavors autòctones provinents de prats de dall ben conservats. Els objectius operacionals són:

 • Conservar els prats de dall existents a les finques en custòdia, que actuaran com a prats donadors de llavors.
 • Restaurar prats degradats amb llavors obtingudes dels prats donadors, que actuaran com a prats receptors.
 • Posar en valor els prats de dall utilitzant les llavors com a eina de sensibilització ambiental.

Actuacions previstes

Les actuacions que es duran a terme al llarg del projecte són:

 1. Adquisició de maquinària per a la recol·lecció i processat de les llavors autòctones.
 2. Realització de proves de restauració de prats de dall amb sembra de llavors autòctones.
 3. Disseny de producte per a la venta de llavors autòctones.

Recuperació d'Hàbitats d'Interès Comunitari herbacis als Plaus (Queralbs, Ripollès)

Cartell_Plaus.jpgProjecte relacionat

Pastures Vives

Convocatòria

Subvencions per  a actuacions de conservació del patrimoni natural i la custòdia del Territori 2018-19 (Diputació de Girona)

Import i percentatge finançat

7.245,00 € (80% del total del projecte)

IMG_20181110_133900.jpgDurada

14 mesos, del setembre de 2018 al novembre de 2019

Objectius

L'objectiu ideal és aconseguir que el 90 % de la finca dels Plaus estigui ocupada per hàbitats herbacis d’interès comunitari (prats de dall o prats calcícoles mesòfils) i que les formacions arbustives es distribuïssin estratègicament per a la promoció de la biodiversitat.  A nivell operacional, els objectius de la proposta presentada són els següents:

 • Recuperació de prats calcícoles mesòfils
 • Recuperació de prats de dall
 • Creació de marges arbustius

Actuacions previstes

Les actuacions que es duran a terme al llarg del projecte són:

 1. Desbrossada selectiva de boixedes i landes de gódua
 2. Recollida i preparació de llavors d’espècies herbàcies indicadores
 3. Enriquiment dels conreus intensius
 4. Plantació d’arbustos en els marges dels prats
 5. Aplicació de mesures agroambientals per a la conservació dels prats

Amb el suport de:

accioclimatica_h3.jpg
01logos_ddgi_apaisat_c.jpg
fundacionLaCaixa.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ