← Tornar

Pla de l'Orri

 • Municipi: Castell de l'Areny
 • Comarca: El Berguedà
 • Tipus d'acord: Contracte de custòdia
 • Data de d'acord: 04-06-2017
 • Representant de la propietat: Rosa Galindo
 • Càrrec del representant: Copropietària i Gestora
 • Tipus de Propietat: Privada
 • Superficie: 101 hectàrees

El Pla de l'Orri és una finca de 101 hectàrees situada al cor del Massís del Catllaràs, a la comarca del Berguedà. A la finca del Pla de l’Orri s’hi troben representats hàbitats propis de l’alta muntanya, ja que es troba entre els 1.500 i els 1.765 metres sobre el nivell del mar. Aproximadament la meitat de la superfície de la finca està ocupada per pastures i l’altra meitat per masses forestals diverses, però entre les quals hi predominen els boscos de pi roig purs o barrejats amb pi negre. Els cavalls són l'activitat principal a la finca i són la base de la Fundació Projecte Miranda, entitat que gestiona l'espai com a santuari de cavalls abandonats, maltractats o amb problemes, de la qual la Rosa Galindo és presidenta.

Al voltant dels cavalls s'han estructurat una sèrie d'activitats relacionades amb la inclusió social i l'educació ambiental, acompanyant processos de desemvolupament personal, educatius i formatius amb el suport i l'energia vital dels cavalls lliures.

El compromís de protegir i millorar els boscos i les muntanyes que ocupen fan dels cavalls i de la fundació uns magnifics gestors de l'espai del Pla de l’Orri, que és a més a més la seu de la propia fundació.

La finca és d’interès pel gall fer, una espècie d’ocell forestal molt amenaçada per les males pràctiques en els treballs forestals i per les molèsties que causen algunes activitats humanes (bolets, esquí de fons, curses de muntanya…). Al Catllaràs hi ha una de les poblacions de gall fer més meridionals i la finca del Pla de l’Orri està dins la seva zona d’hivernada. La conservació del gall fer és la prioritat per a l’establiment d’aquest acord, que té una vigència de 10 anys.

Objectius

La raó principal de l'establiment de l'acord és la conservació del gall fer, ja que a la finca és d'interès pel projecte PeriFer. En aquest sentit els objectius són:

 1. Millorar l'hàbitat pel gall fer, potenciant els elements que li siguin beneficiosos i retirant els perjudicials.
 2. Reduir les molèsties al gall fer durant els mesos hivernals.
 3. Assessorament a la propietat en temes de conservació de la biodiversitat.

Actuacions previstes

Entre les actuacions previstes en el marc de l'acord, destaquen les següents:

 1. Revisar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal per incorporar els requeriments del gall fer.
 2. Retirada i/o senyalització dels filats ramaders per evitar col·lisions del gall fer.
 3. Millorar la senyalització de la finca i limitar els accessos de vehicles en zones sensibles.

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ