← Tornar

Signatura d'un acord pel Pla de l'Orri

 • 15-01-2018

El passat 15 de gener Paisatges Vius va signar un acord de custòdia amb la propietat del Pla de l'Orri, una finca de 101 hectàrees situada al Massís del Catllaràs, al Berguedà. L'acord, amb una vigència de 10 anys, el van signar Guillem Mas com a president de Paisatges Vius i Rosa Galindo com a propietària de la finca.

La finca del Pla de l'Orri és la seu de la Fundació projecte Miranda, de la qual la Rosa Galindo és presidenta. Aquesta entitat gestiona l'espai com a santuari de cavalls abandonats, maltractats o amb problemes, estructurant una sèrie d'activitats relacionades amb la inclusió social i l'educació al voltant dels cavalls lliures que viuen a la finca. El compromís de protegir i millorar els boscos i les muntanyes que ocupen fan dels cavalls i de la fundació uns magnifics gestors de l'espai.

Objectius

La raó principal de l’establiment de l’acord és la conservació del gall fer, ja que la finca està inclosa dins de l'àrea de distribució més meridional i perifèrica de l'espècie i, per tant, és d’interès pel projecte PeriFer. En aquest sentit els objectius són:

 1. Millorar l’hàbitat pel gall fer.
 2. Reduir els impactes i amenaces que afecten el gall fer.
 3. Reduir les molèsties a les zones i èpoques sensibles per al gall fer.
 4. Millorar l'estat de conservació de les molleres alcalines del Pirineu incloses a la finca. 
 5. Assessorar a la propietat en temes de conservació de la biodiversitat.

Actuacions previstes

Entre les actuacions previstes en el marc de l’acord destaquen les següents:

 1. Revisar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal per incorporar els requeriments del gall fer.
 2. Supervisar la Gestió Forestal a la finca per tal d'incorporar-hi mesures que afavoreixin l'hàbitat del gall fer i evitar els treballs en èpoques sensibles. 
 3. Retirada i/o senyalització dels filats ramaders per evitar col·lisions del gall fer.
 4. Millorar la senyalització de la finca i limitar els accessos de vehicles i persones a peu a les zones sensibles.
 5. Sensibilitzar als visitants de la problemàtica que envolta el gall fer i facilitar recomanacions de bones pràctiques per col·laborar en la seva conservació. 
 6. Protegir les molleres alcalines de la finca amb tanques ramaderes per evitar el trepitg del bestiar. 

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

VICE_MTERD_FB_Color_ConBandera.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ