← Tornar

Protecció de molleres alcalines al Pla de l'Orri

  • 27-07-2018

A la finca del Pla de l'Orri hi ha nombroses molleres  incloses en l'Inventari de Zones Humides de Catalunya, però que es trobaven en un estat de conservació precari a causa del trepig del bestiar.

Per tal de fer compatible la presència de cavalls a la finca amb la conservació de les molleres i la seva flora associada, es van dur a terme les següents actuacions:

  • Localització i priorització de les molleres. En funció del seu estat de conservació, el valor de la seva flora associada i la facilitat de restauració es van seleccionar les 6 molleres amb més necessitat d'actuació.
  • Tancament de les mollreres. Es van delimitar físicament unes 2 hectàries de molleres per tal d'evitar l'accés del ramat de cavalls. La delimitació es va fer amb tanques de fil trenat electrificat per a cavalls.  
  • Col·locació d'abeuradors. Es van col·locar 2 abeuradors al costat de les molleres tancades per donar un punt d'abeurada alternatiu als cavalls. Els abeuradors són contenidors de plàstic de 500 litres, per tal que es puguin moure quan sigui necessari per la gestió del ramat.

Les molleres del Pla de l'Orri corresponen a un Hàbitat d'Interès Comunitari (HIC 7230 - Molleres alcalines dels Pirineus), considerades rares i molt amenaçades. Ocupa superfícies petites però té una diversitat florística alta amb algunes espècies molt rares.

IMG_20180725_191047_1.jpg

Col·laboradors

Les actuacions s'han dut a terme en col·laboració amb els camps de treball de la Fundació Miranda i amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat a través dels ajuts per actuacions als espeis naturals de Catalunya 2018.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ