← Tornar

Ajut rebut de Fundación Biodiversidad pel projecte PeriFer

  • 23-01-2018

El "Projecte PeiFer: Conservació de les poblacions meridionals de gall fer al Pirineu oriental" ha aconseguit 32.000 € de finançament a través de la convocatòria d'ajuts de la Fundación Biodiversidad per a la realització d'activitats en l'àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral 2017.

El projecte té una durada de 14 mesos (del desembre de 2017 al gener de 2019) i està parcialment cofinançat pel Programa de Garantia Juvenil del Fons Social Europeu a través de la contractació d'un tècnic.

Objectius

El projecte té com a objectiu general la reducció dels impactes i les molèsties sobre les poblacions de gall fer en el Pirineu oriental, i els objectius específics són els següents:

  1. Reduir el risc de col·lisions de galls amb tancats ramaders.
  2. Reduir la presió d'activitats humanes en les zones sensibles per l'espècie.
  3. Informar i sensibilitzar als usuaris de la muntanya sobre la problemàtica del gall fer i la importància de la seva col·laboració.
  4. Compatibilitzar els treballs forestals i altres activitats productives amb la conservació del gall fer.

Actuacions previstes

Per assolir els objectius es realitzaran les següents actuacions:

  1. 20170801_162009_1.jpgAccions de millora dels tancats ramaders. En aquest sentit es senyalitzaran tancats de fil llis amb visualitzadors, es retiraran tancats de fil d'espines i es repararan tancats en mal estat.
  2. Accions de regulació d'activitats a la muntanya. Aquesta acció es tradueix en senyalitzacions per no accedir a zones sensibles pel gall fer i en la limitació del pas de vehicles amb sistemes físics.
  3. Accions de difusió. Per la difusió s'utilitzaran panells informatius i material de marxandatge.
  4. Accions de planificació i gestió forestal. S'intentarà millorar els protocols administratius alhora d'autoritzar treballs forestals en zones sensibles pel gall fer i es revisaran alguns plans tècnic de gestió forestal existents.

Col·laboradors

El projecte PeriFer compta amb el suport del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad.

logosFB.png

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ