← Tornar

Seguiment dels prats a la Xarxa de Parcs Naturals

  • 15-12-2022

El 2022 es va dur a terme el seguiment dels prats seminaturals que cogestiona Paisatges Vius a diferents espais de la Xarxa de Parcs, concretament els prats de la Mata al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i diversos prats de l'espai natural de les Guilleries Savassona.

La recuperació i manteniment de prats seminaturals a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona és una de les línies de treball del conveni que manté l'administració provincial amb Paisatges Vius.

L'assoliment dels objectius a nivell de la recuperació dels prats s'avalua cada tres anys a través de l'aplicació d'un protocol estandarditzat basat en la presència d'un seguit d'espècies indicadores. Per a cada espai natural s'ha configurtat un llistat d'espècies indicadores diferent ja que la tipologia de prat que s'hi troba són també diferents. 

El 2022 es va fer el seguiment dels prats de dos espais de la Xarxa: el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Espai Natural de les Guilleries Savassona.

SLO.jpgParc Natural de Sant Llorenç del Munt 

L'objectiu del treball al Parc Natural, realitzat pels botànics Andreu Salvat i Cèlia Pérez de l'empresa Apren, era doble: per una banda elabortar el llistat d'espècies indicadores pels  fenassars, i joncedes de terra baixa (ja que encara no existia) i, per l'altra, aplicar el protocol per avaluar l'estat de conservació dels prats de tres finques propietat de la Diputació de Barcelona on ja s’han dut a terme algunes actuacions de millora o està previst fer-les en el futur. 

Com a resultats es va definir una llista de 30 tàxons indicadors de bon estat de conservació adaptada a les característiques del Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el mètode del transsecte es va mostrar adequat per a valorar l’estat de conservació dels prats del massís. En aquest sentit  dels 14 prats avaluats 9 presentaven un bon estat de conservació i 5 un estat regular.

Una de les conclusions a destacar és que la superfície de de prats seminaturals al Parc Natural és molt poc significativa i la majoria presenten simptomes greus d'emmatament. Tot i així, s'observa un gran potencial, amb elevada diversitat florística, tant a una part important dels prats avaluats com en petits retalls de clarianes forestals o sota bosquines esclarissades.

GUI.jpgEspai Natural de les Guilleries

L'avaluació va ser realitzada per la botànica Carme Casas del Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic i es va fer en zones on ja s’hi havia fet algunes actuacions de millora i en d’altres on està previst fer-les a curt termini. Concretament es van avaluar 11 prats de 5 zones diferents: Can Faire, el Molí de Bojons, La Vall, Sant Feliuet i el Serrat de Puitinyós.

Els resultats van ser desiguals: mentre que els prats de La Vall, Sant Feliuet i Puigtinyó presentaven un estat de conservació bo, els prats de Can Faire van resultar tenir un estat ecològic dolent. Els prats del Molí de Bojons no es van poder avaluar perquè la tipologia de prat no era adequat per aplicar el mètode ja que s'hi havia fet una ressembra de farratge.

L'informe inclou algunes propostes i mesures de gestió per a la seva millor i manteniment que seran aplicades a partir del 2023.

Amb el suport de:

logo_vector_diputacion_barcelona_horizontal_3.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ