PROJECTES

Els projectes són un conjunt d’estratègies i actuacions que Paisatges Vius planifica per assolir un objectiu determinat, normalment la conservació d’uns hàbitats i/o espècies protegides, amenaçades o en regressió per una o més causes que poden ser revertides o eliminades amb les estratègies i actuacions que planteja el projecte.

costa_daurada_cueva_llop_mari_hospitalet_infant_blog_viajares.jpg

Ratpenats a la cova del Llop Marí

01-09-2018 - 31-12-2019

crancacuarela_1.jpg

Projecte CRANC

01-05-2017 - 31-10-2020

PERIFER_LOGO_2_tintes_04_tallat.jpg

Projecte PeriFer

01-01-2017 - 31-12-2020

logo_naumanni100_1.jpg

Projecte naumanni 100

01-09-2014 - 31-12-2020

sossamarucacuarela.jpg

Projecte S.O.S. samaruc

01-09-2014 - 31-12-2020

Dispositiu_malla_ampla_1.jpg

Salvafauna

01-06-2013 - 30-09-2013