← Tornar

Inventari de prats al Parc del Montnegre i el Corredor

  • 15-03-2021

Per encàrrec de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona durant la primavera de 2020 Paisatges Vius va elaborar un inventari dels prats seminaturals del Parc del Montnegre i el Corredor amb l'objectiu de prioritzar-ne la seva conservació. Després d’una primera selecció dels prats amb major potencial, es va avaluar l’estat de conservació de trenta prats del Parc i es van proposar mesures per conservar-los.

DJI_0794.JPGEn espais naturals amb predomini d’hàbitats forestals com el Parc del Montnegre i el Corredor, mantenir els espais oberts com els prats i les pastures millora la biodiversitat, afavoreix el desenvolupament econòmic del sector primari i diversifica el paisatge al mateix temps que crea discontinuïtat del bosc per prevenir els incendis forestals.

Per aquesta raó, durant l’any 2020 es va realitzar una tria de trenta prats i es va avaluar el seu estat de conservació actual i el seu potencial de recuperació. La informació es va sintetitzar en format de fitxa amb els apartats següents: descripció, flora i vegetació, propietat, elements d’interès, gestió actual i anterior i propostes de gestió en l’àmbit de la planificació, de maneig dels prats, de promoció de la biodiversitat, de producció de llavors i viver, d’accessibilitat, d’ús públic i sensibilització i manteniment anual.

Per tal de poder canalitzar de forma efectiva els recursos per a la conservació dels prats estudiats, es va fer una priorització de la necessitat d’actuació de la forma més objectiva possible a través de la informació recollida en les visites de camp. Per fer-ho, es van aplicar a cada prat una sèrie de criteris de valoració de tipus biològic -basat en la presència de comunitats indicadores de prats humits i que tinguessin correspondència amb hàbitats d’interès comunitari (HIC)-, logístic –relatiu al grau d’emmatament actual del prat i de la seva accessibilitat-, i d’aspectes relacionats amb la titularitat com el seu règim de propietat i la gestió que ja s’hi estava realitzant.

Atès que encara no existeix un protocol d’avaluació de l’estat ecològic dels prats seminaturals de terra baixa basat en espècies indicadores –a diferència dels prats de la muntanya mitjana (Salvat, A. i Casas C., 2016)-, aquests es van avaluar tenint en compte diferents aspectes i característiques el més objectives possible. En aquest sentit, es va determinar la composició florística de cada prat i es va assignar a diferents comunitats tipus com per exemple prats de dall, prats meso-xeròfils o comunitats arvenses, entre d'altres. Aquestes comunitats posteriorment es van sintetitzar en gràfics de percentatge de recobriment.

Durant el 2021 està previst realitzar diverses accions en finca pública relacionades amb els hàbits i la intensitat de pastura dels ramats existents, i algunes desbrossades mecàniques, entre d’altres. En finca privada, l’estudi proposa la realització d’acords de custòdia en els prats que estan més ben conservats i en els que tinguin possibilitat de disposar de ramats que els pasturin i en facilitin el manteniment.   

Amb el suport de:

logo_vector_diputacion_barcelona_horizontal_3.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ