← Tornar

Ajut rebut per consolidar la custòdia del territori de l'entitat

 • 25-04-2016
Paisatges Vius ha estat una de les 9 entitats a les que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha concedit una subvenció per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya 2016-17.

Objectiu

La proposta presentada per Paisatges Vius sota el títol de "Programa de conservació i custòdia 2016-17" té com a objectiu aconseguir un estat de conservació favorable de determinats hàbitats i espècies d'interès comunitari de Catalunya per mitjà de l'assoliment d'acords de custòdia i l'aplicació de mesures de gestió apropiades.

Àmbit del programa

L'àmbit del programa es defineix pel creuament de dos elements: els objectes de conservació i les zones d'actuació.
 1. Els objectes de conservació són hàbitats o espècies de gran interès: a nivell d'espècies el xoriguer petit, el samaruc, el cranc de riu i el gall fer. A nivell d'hàbitats les llacunes litorals, les dunes, els prats de dall i els boscos de pi negre.
 2. Les zones d'actuació són aquells espais on es troben aquests hàbitats i espècies i on la custòdia pot ser una eina efectiva per la seva conservació.

Objectius operacionals

S'estableixen uns objectius operacionals generals i uns objectius operacionals específics per a cada objecte de conservació: Objectius operacionals generals
 1. Signatura de nous acords de custòdia en espais que acullen objectes del Programa
 2. Incorporació de bones pràctiques en la custòdia del territori de l’entitat
 3. Promoció de la biodiversitat en general als espais en custòdia
 4. Obtenció de recursos per a l’execució del Programa
 5. Sensibilització ambiental i implicació de la ciutadania en la conservació de la natura
Objectius operacionals específics (principals)
 1. Incrementar el número i la superfície de llacunes litorals a l’Ametlla de Mar
 2. Millorar la qualitat de l’hàbitat dunar a l’Ametlla de Mar
 3. Incrementar la superfície de prats de dall al Collsacabra
 4. Mantenir l’estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica dels boscos de pi negre en uns nivells favorables pel gall fer al Pirineu oriental
 5. Augmentar un 5% la distribució actual coneguda del samaruc
 6. Incrementar els paràmetres poblacionals del xoriguer petit a l’Alt Empordà (nº parelles i productivitat) i reduir el fracàs reproductiu per sota del 10%.
 7. Augmentar en un 10% la distribució actual coneguda del cranc de riu al Collsacabra

Actuacions previstes

Es preveu la realització de 24 accions concretes per assolir els objectius operacionals anteriors, que s'han dividit en 6 línies estratègiques:

Planificació i capacitació

PLA.1  Redactar documents tècnics de gestió per a cada espai PLA.2  Incloure les llacunes litorals restaurades a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya PLA.3  Elaborar estudis de viabilitat per reintroduir el cranc de riu en nous cursos fluvials PLA.4  Buscar finançament al sector privat i a les administracions públiques

Custòdia del territori

CUS. 1  Signar de nous acords de custòdia CUS. 2  Inscriure els acords existents al Registre d’Acords de Custòdia de Catalunya CUS.3  Aplicar bones pràctiques en la custòdia del territori i l’EGAC

Conservació d'hàbitats

HAB. 1   Fomentar la regeneració d’aiguamolls i llacunes dessecades HAB. 2  Crear una zona de protecció al voltant d’hàbitats sensibles HAB. 3  Fixar i estabilitzar les sorres de les dunes per mitjà de plantes o altres elements físics HAB. 4  Recuperar prats de dall sembrant llavors de prats ben conservats HAB. 5  Incorporar mesures a les pràctiques agrícoles per fer compatible la producció amb la conservació dels prats de dall HAB. 6  Gestionar rodals de bosc segons els requeriments del gall fer

Conservació d'espècies

ESP 1.  Fomentar noves poblacions de samaruc mitjançant alliberaments d’exemplars criats en captivitat ESP 2. Consolidar programes de cria en captivitat de samaruc ESP 3. Fomentar noves poblacions de cranc de riu mitjançant translocació ESP 4. Realitzar actuacions per minimitzar l’impacte de les depredacions sobre el xoriguer petit ESP 5. Alliberar polls de xoriguer petit a les torres de nidificació per fomentar noves colònies de cria

Educació i sensibilització ambiental

EDU.1 Divulgar i valoritzar els hàbitats i sensibilitzar als agent locals EDU.2  Elaborar materials de difusió de les actuacions del Programa EDU.3  Organitzar jornades de voluntariat ambiental per a la realització de les actuacions

Seguiment i avaluació

SEG.1  Aplicar els protocols de seguiment dels hàbitats objecte del Programa SEG.2  Aplicar el protocol de seguiment de les espècies objecte del Programa SEG.3  Aplicar el seguiment d’acords de custòdia de la XCT

Col·laboradors

El programa, amb un pressupost de 119.000 €, està integrat per diferents projectes que ja es troben en marxa (S.O.S. Samaruc i Naumanni+100) i per tant, a més dels 72.000 € de l'ajut obtingut, compta amb el suport d'altres fonts complementàries de finançament:
 • La Caixa: aporta 20.000 € a la conservació del xoriguer petit.
 • Fons Andrena: aporta 16.676 € per la conservació del samaruc i la restauració de llacunes litorals.
 • Fundación Biodiversidad: aporta 10.804 € per la conservació del samaruc i la restauració de llacunes litorals.
Logo-DTES_2

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ