← Tornar

Samaruc

  • Nom científic: Valencia hispanica
  • Prioritat: En perill crític d'extinció (CR)
  • Problemàtiques:
  • Espècies invasores
  • _ Fauna no autòctona
  • _ _ Gambusia (Gambusia holbrooki)
  • Pèrdua de l'hàbitat

El samaruc és un peix d'aigua dolça endèmic que només es troba en llacunes del litoral peninsular mediterrani. Actualment només existeixen 4 poblacions a Catalunya i està en greu perill d'extinció a causa precisament de la pèrdua d'hàbitat i també per la presència d'un peix exòtic competidor: la gambúsia.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ