← Tornar

Millora de l'ús públic a les llacunes amb samaruc

  • 30-09-2023

Gràcies a un ajut de la Diputació de Tarragona  i una donació de l'empresa Lubrizolel 2023 es van dur terme diverses actuacions de millora i manteniment a les llacunes litorals creades o restaurades arrel del projecte SOS Samaruc. Una de les accions realitzades va ser la millora de les infraestructures per a la regulació de les visites.

Descripcció

Quan es van restaurar inicialment les llacunes totes disposaven d’estructures d’ús públic (tanca perimetral, pantalles d’observació , plafons informatius...) però el Glòria es va endur o en va fer malbé algunes.  

Es van dur a terme accions per a la millora de l’ús públic  a l’entorn de les llacunes consistent en la retirada de les tanques en mal estat i la construcció de noves tanques  per evitar el pas de persones a les zones més accessibles del perímetre de les llacunes. Les tanques es van fabricar de fusta de pi tractat d’un metre d’altura amb dos travessers. Es van utilitzar pals quadrats de 12x12 cm com a puntals, situats cada 2 metres, i taulons de 14’4x4,5 cm de secció com a travessers. Les seccions de les fustes és més gran del previst inicialment per donar més robustesa a l’estructura (inicialment eren de 10x10 i 14x3 respectivament).

Àmbit d'actuació

Es van construir o reparar les tanques en dues llacunes:

Llacuna de l’Estany Tort

Es va retirar part de la tanca existent ja que estava parcialment enterrada a la sorra; només es va poder retirar el travesser superior i es van tallar els puntals a arran de la sorra. També es va canviar la ubicació del plafó informatiu ja que amb el Glòria i posteriors temporals havia quedat en una zona inaccessible. Es va construir una tanca al perímetre sud de la llacuna, en forma de L per tal d’unir-se amb el plafó informatiu reubicat i formant una zona per a la observació de la llacuna.

20230927_132810.jpg

Llacuna de Cala Justell

Es van retirar les estaques i restes de corda que conformava l’antiga tanca perimetarl i es van construir dos nous trams de tanca de fusta amb 2 travessers.

20230922_131851.jpg

20230922_132103.jpg

Amb el suport de:

DIPTA_H_col.jpeg
lubrizol_owler_20170323_211813_original.png

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ