← Tornar

Llacunes litorals

  • Nom científic: Llacunes litorals amb comunitats de carofícies, Ruppia, Potamogeton pectinatus...
  • Problemàtiques:
  • Espècies invasores
  • _ Fauna no autòctona
  • _ Flora no autòctona
  • Pèrdua de l'hàbitat
  • _ Urbanització

Descripció

DSC_0096__1_.JPGLes llacunes litorals de rambla són masses d'aigua oligotròfiques permanents situades a les desembocadures de barrancs mediterranis temporals amb un balanç hidrològic i una composició físco-química molt fluctuants que depenen de l'evaporació, de l'aportació puntual d'aigua dolça quan hi ha episodis forts de precipitació i de l'influència marina a través del freàtic o de manera superficial quan hi ha temporals de mar.

Protecció

Aquest tipus de llacunes corresponen a l'hàbitat 21.211 del Manual dels Hàbitats de Catalunya (Llacunes litorals amb comunitats submerses de Rupia, Potamogeton pectinatus...), i són considerades rares i molt amenaçades dins el territori català.

A nivell europeu també es tracta d'un hàbitat molt amenaçat i la Unió Europea considera aquestes llacunes com a HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI PRIORITARI amb el Codi 1150: Llacunes litorals.

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ