← Tornar

L'Estany Tort ja és a l'inventari de Zones Humides de Catalunya

  • 18-01-2018

La llacuna litoral de l'Estany Tort  (L'Ametlla de Mar, Baix Ebre) ja forma part de l'Inventari de Zones Humides de Catalunya a petició de Paisatges Vius. La llacuna va ser restaurada l'any 2014 gràcies al finançament de la Fundació Andrena en el marc del projecte S.O.S. Samaruc i posteriorment el Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l'Ebre va alliberar-hi 2.000 exemplars de samaruc. 

Secuencia_01_Imagen_fija018.jpgLes raons per les quals es va sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat la seva inclusió a l'inventari són diverses:

  • Valor ecològic de l'hàbitat. Les llacunes litorals són hàbitats d'interès comunitari prioritari.
  • Interès per la fauna. És una de les poques lllacunes a tot el món amb presància de samaruc, una espècie endèmica en perill crític d'extinció.
  • Manca de figures de protecció. La platja de l'Estany Tort no té cap mena de p`rotecció ambiental més enllà d'estar situada en Domini Públic Marítim-Terrestre. 

La visita d'avaluació de la zona humida va tenir lloc al desembre 2016 per part del tècnic responsable de l'inventari. La publicació de la fitxa de l'Estany Tort a l'inventari es va realitzar el gener de 2018.

Què és l'Inventari de Zones Humides de Catalunya?

Les zones humides són uns dels ecosistemes més diversos i rics biològicament però, alhora, particularment fràgils i vulnerables. Cal, doncs, conèixer la seva localització, extensió i característiques i particularitats per fomentar-ne una gestió adequada. En aquest context i en aplicació de les funcions que té encomanades, la Direcció General de Polítiques Ambientals ha elaborat l'Inventari de les zones humides de Catalunya.

Amb aquest inventari es pretén:

  • Facilitar l'aplicació i el compliment del que disposa l'article 11.1 de la Llei 12/1985, d'espais naturals, en relació amb la protecció de les zones humides.
  • Constituir la base per a la redacció dels futurs plans sectorials de zones humides corresponents a les conques internes de Catalunya, a la conca de l'Ebre i a la del Xúquer.

 A aquest efecte, l'inventari ha identificat i delimitat 2.977 zones humides. S'han generat fitxes per 329 zones humides, de les quals 25 corresponen als conjunts dels estanys alpins més representatius. En aquestes fitxes s'ha realitzat una caracterització ecològica, una avaluació de l'interès i la problemàtica de conservació i també s'han definit criteris i recomanacions per a la gestió de cada una d'aquestes. La resta de zones humides corresponen a 2.069 estanys alpins i 579 molleres i torberes que s'han delimitat en la cartografia digital.

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

logo_ajunt_ametlla_mar_1.png
logo_ANDRENA_nou.jpg
delta_del_ebro_logo.png

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ