← Tornar

Gestió de la vegetació a les llacunes amb samaruc

  • 30-09-2023

Gràcies a un ajut de la Diputació de Tarragona i una donació de l'empresa Lubrizol el 2023 es van dur terme diverses actuacions de millora i manteniment a les llacunes litorals creades o restaurades arrel del projecte SOS Samaruc. Una de les accions realitzades va ser la gestió de la vegetació helofítica.

Descripcció

Es va retirar la vegetació aquàtica emergent (o helofítica) que ocupava part de la làmina d’aigua de les llacunes, és a dir, aquella que reduïa la superfície d’aigües obertes. Es tractava bàsicament de boga (Typha latifolia) o canyís (Phragmites australis), però també altres espècies com alguns joncs (Juncus sp). No es va retirar aquesta vegetació si creixia just a les vores ja que representa un refugi molt bo pels peixos.

La retirada es va fer manualment, arrencant les plantes amb tota l’arrel sempre que era possible o bé tallant la tija tant profund com va ser possible. L’accés es va fer a través de diferents estratègies en funció de la fondària i el tipus de vegetació. Quan va ser possible es va arrencar des de la ribera però per la vegetació situada més endins de la llacuna es van utilitzar vestit de neoprè i guants. No es va requerir l’ús d’una embarcació. Es va intentar remoure el mínim el fons de la llacuna per no enterbolir l’aigua i afectar el mínim els peixos.

També es va fer un control de la vegetació emergent a l’entorn dels punts d’observació de la llacuna per part de les visites. Aquesta es va fer amb una màquina desbrossadora mirant de respectar al màxim la vegetació d’interès com ara els Limonium sp o les plantes de duna.

Àmbit d'actuació

Es va retirar vegetació helofítica en tres llacunes:

  • Llacuna de l’Estany Tort. Es va retirar la vegetació de l’entorn de la zona d’observació amb desbrossadora, formada per canyís i gramínies.

20230927_084316.jpg

20230927_091347.jpg

  • Llacuna del Port de l’Estany. Es va retirar pràcticament tota la vegetació helofítica de la làmina d’aigua, que estava formada bàsicament per canyís, boga i Juncus acutus. Ocupava uns 200 m2 dels 380 que té la llacuna.També és va desbrossar la vegetació que tapava la tanca perimetral de protecció de la llacuna ja que estava totalment envaïda per joncs, i canyís. Es va respectar la vegetació d’interès com els Limonium sp i els llentiscles.

20230926_172503.jpg

20230926_183520.jpg

  • Llacuna de la Cala Justell. Es van retirar part de la vegetació helofítica d’uns 600 m2 de la llacuna, formada bàsicament per canyís, boga i joncs. ambé es va fer una gestió de la vegetació de la zona d’observació de la llacuna amb desbrossadora. Es poden veure imatges de l’abans i el després en l’acció.

20230921_113252.jpg

20230922_132146.jpg

Amb el suport de:

DIPTA_H_col.jpeg
lubrizol_owler_20170323_211813_original.png

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ