← Tornar

El seguiment a l'Estany Tort indica que s'hi podran alliberar samarucs el 2016

  • 13-11-2015
Des de la finalització de les obres de restauració de la llacuna de l'Estany Tort, el gener de 2015, fins a dia d'avui s'han realitzat una sèrie d'estudis de seguiment per tal de valorar la possibilitat d'alliberar-hi samarucs i crear una nova població de l'espècie. Pels resultats obtinguts fins ara sembla que les possibilitats són molt elevades i que l'alliberament podria tenir lloc a la primavera de 2016.

Seguiment realitzat

Els seguiments realitzats han estat:
  1. Macrocrustacis. L'aliment principal del samaruc són els petits macroinvertebrats aquàtics i entre ells els petits crustacis, per tant la seva presència és imprescidible. Mesnualment Anna Gallés, del Fons Andrena, es realiza un mostreig quantitatiu d'aquests animals i la seva abundància i evolució són positives.
  2. Vegetació aquàtica. L'estructura i la diversitat de vegetació aquàtica és un element clau en l'hàbitat del samaruc. Mensualment es determina la cobertura aproximada de cada espècie i fins al moment s'ha detectat la presència dels hidròfits Chara hispida i Potamogeton pectinatus, i els helòfits Scirpus maritimus i Phragmites australis.
  3. Paràmetres físico-químics. Certa salinitat i una baixa concentració de nutrients a l'aigua són els paràmetres ideals pel samaruc. Mensualment es mesura la salinitat i semestralment els nutrients. Totes les mesures obtingudes estan dins del rang de tolerància del samaruc.
  4. Seguiment dels peixos. La presència de gambúsia, un peix exòtic invasor, faria inviable l'alliberament de samarucs. Per aquesta raó semestralment des del Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l'Ebre fa un seguiment dels peixos, que de moment ha resultat negativa per la gambúsia, però ha permés detectar la presència d'anguila, agulleta de riu i macrocrustacis marins.

Col·laboradors

El seguiment es pot realitzar gràcies al suport del Fons Andrena i a la col·laboració del Parc Natural del Delta de l'Ebre andrena-logo                      PNDE_llarg  

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ