← Tornar

Construcció de tanques a la llacuna de Cala Justell

  • 28-08-2018

Després de l'excavació de la llacuna a Cala Justell es va construir una tanca per tal de permetre la recuperació de la vegetació palustre afectada per les obres.

Durant l'excavació es van habilitar únicament dos punts per a l'entrada de la maquinària a la llacuna per tal de preservar tant com fos possible la vegetació perimetral. Per tal de recuperar la vegetació en aquests dos punts era necessari evitar l'accés de persones i permetre el creixement natural del canyís i altres plantes aquàtiques.

Per fer-ho es van col·locar dos trams de tanca (de 35 i 10 metres de longitud) en aquests punts. La tanca està formada per estaques de fusta tractada de 8 cm. de diàmetre unides per corda de cànem de 2 cm. de secció. La separació entre estaques és de 2 metres.

Col·laboradors

Aquesta actuació s'ha dut a terme gràcies a l'ajut rebut en la convocatòria d'actuacions dels espais naturals protegits de Catalunya 2018, a través de la Fundació Andrena.    

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ