← Tornar

Ajut per millorar l'hàbitat del samaruc en 3 llacunes litorals

 • 02-03-2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a Paisatges Vus un ajut per dur a terme accions per a la conservació del samaruc a diferentes llacunes litorals de les terres de l'Ebre.

DJI_0277.JPGIntroducció

Diverses llacunes litorals de la província de Tarragona amb presència de peixos en perill d’extinció (samaruc i fartet) van patir importants impactes a causa del temporal Glòria el gener de 2020. A més, amb l’increment desmesurat de les activitats als espais naturals arrel de la pandèmia, les llacunes també estan patint els efectes de la sobrefreqüentació. 

DJI_0242.JPGObjectius

L’objectiu final de la proposta és millorar l’estat de conservació de tres llacunes costaneres amb presència de samaruc de la província de Tarragona que presenten problemàtiques o amenaces.

Els objectius operacionals de la proposta són els següents:

 1. Incrementar la superfície d’aigües obertes de les llacunes.

 2. Regular l’ús públic a l’entorn de les llacunes.

 3. Fer arribar a la població la problemàtica del samaruc.

Actuacions previstes

El projecte inclou 4 accions:

Acció 1. Retirada de sediments acumulats a les llacunes

GOPR5675.JPGL’actuació es basa en la retirada dels materials acumulats pel temporal Glòria de dues llacunes:

 • Llacuna de l’Estany Tort. Es retiraran uns 80 m3 de materials, des de la riba sud, arribant al màxim possible dins l’aigua, a la zona poc profunda. Els materials superficials són inestables, per la qual cosa serà necessari consolidar el terreny amb l’aportació de terra seca per aguantar el pas continuat dels camions entrant i sortint de la llacuna. Un cop finalitzada l’excavació, els materials aportats per a la consolidació del camí, també seran retirats.

 • Llacuna de Sant Jordi d’Alfama. Es retiraran uns 60 m3 de materials des de totes les ribes ja que es tracta d’una llacuna molt accessible, arribant al màxim possible dins l’aigua des de la ribera.

Acció 2 Gestió manual de la vegetació helofítica

DJI_0119.JPGEs retirarà la vegetació aquàtica emergent (o helofítica) que ocupa part de la làmina d’aigua de dues llacunes per recuperar la superfície d’aigües obertes:

 • Llacuna de l’Estany Tort. La vegetació està formada únicament per canyís, que colonitza ràpidament nous espais a través d’estolons flotants. Ocupa uns 200 m2 dels 500 que té la llacuna.

 • Llacuna del Port de l’Estany. La vegetació està formada per canyís, boga i Juncus acutus. Ocupa uns 150 m2 dels 380 que té la llacuna.

Acció 3 Construcció d’infraestructures per regular les visites

DJI_0648.JPGEs construiran tanques  per evitar el pas de persones a les zones més accessibles del perímetre de dues llacunes: 

 • Llacuna de l’Estany Tort. Es construirà una tanca de 30 metres lineals al perímetre sud de la llacuna.

 • Llacuna de Cala Justell. Es construiran dos trams de tanca amb travessers de fusta: un de 30 metres a la riba oest de la llacuna i un de 10 metres a la riba sud.

Acció 4 Instal·lació de plafons informatius

Es dissenyaran, es fabricaran i s’instal·laran dos tipus de plafons:

 • Prohibició alliberar fauna exòtica. Plafó de 450x450 mm imprès sobre xapa d’acer galvanitzat amb un suport vertical de fusta de pi tractada. Inclourà icones de prohibit alliberar peixos, tortugues i crancs a les llacunes. Es col·locarà a totes les llacunes.

 • Cartellera peixos de la llacuna. Plafó amb informació sobre les espècies de peixos que viuen a les llacunes litorals. Es col·locarà a la llacuna de Sant Jordi d'Alfama.

DIPTA_H_col.jpegFinançament

Les actuacions estan finançades al 100% per la Diputació de Tarragona a través d'un ajut de 24.967,14 € concedit en el marc de la convocatòria de subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient, per l'any 2022.

 

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ