← Tornar

Estudi hidrogeològic a la llacuna litoral de l'Estany Tort

  • 22-10-2014
Per tal de planificar els treballs de restauració de la llacuna litoral de l'Estany Tort Paisatges Vius va encarregar la realització d'un estudi hidrogeològic. El 22 d'octubre es van fer les cates necessàries per tal d'obtenir informació de l'estratificació, profunditat i permeabilitat del sòl, anàlisi de l'aigua, profunditat del nivell freàtic, entre d'altres. Els resultats preliminars van ser els esperats i la restauració es podrà realitzar segons les previsions inicials: s'excavarà una llacuna d'uns 60  metres de llarg i 10 d'ample, amb 2-3 cubetes de fins a 2 metres de fondària, que serà alimentada amb aigua lleugerament salobre provinent del freàtic. S'espera que eks treballs de restauració es podran dur a terme durant el mes de novembre.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

NOTÍCIES EN RELACIÓ