← Tornar

Guia per la instal·lació de sistemes d'aprofitament de pluvials

  • 14-04-2020

Davant de la problemàtica de les captacions d’aigua a les rieres amb cranc de riu Paisatges Vius i la Diputació de Barcelona van elaborar  una guia pràctica dirigida als propietaris de masies situades a la seva conca amb l’objectiu d’orientar-los alhora d’instal·lar un sistema d’aprofitament d’aigua de pluja per usos de la finca, de forma que pugui deixar d’extreure recursos de la riera.

Justificació

Actualment la manca d’aigua a les rieres és el principal problema de conservació del cranc de riu autòcton, fins i tot per sobre de la presència d’espècies de cranc exòtiques. Més enllà del canvi en el règim de precipitacions causat pel canvi climàtic, les captacions d’aigua (ja siguin en superfície o per mitjà de pous, de particulars o d’empreses, legals o il·legals,) són la causa principal de la manca d’aigua permanent en molts cursos fluvials. Moltes masies aïllades, al no disposar de connexió a la xarxa pública d’aigua, capten l’aigua subterrània per mitjà de pous o la superficial a través de captacions a les rieres. No obstant, molt poques disposen de sistemes d’aprofitament de les aigües pluvials.

Objectius

L'objectiu final de l'actuació, definit en el Pla de gestió del cranc de riu a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, és assegurar un cabal mínim als cursos d'aigua amb presència de cranc de riu autòcton.

A nivell operacional l 'objectiu que es prtén assolir és reduïr el volum d'aigua que és extret de les rieres a través de pous i captacions superfícials.

La guia

La guia està composada per un aplicatiu en forma de full de càlcul que permet dimensionar el sistema i un manual amb les instruccions per entrar-hi les dades. La guia es pot descarregar en aquest enllaç.

Presentacion2.jpgPer a poder dissenyar i dimensionar correctament el sistema d’aprofitament de pluvials l’aplicatiu necessita que l’usuari hi introdueixi la següent informació:

  • Demanda a cobrir. Cal indicar si l’aigua s’utilitzarà per a un ús domèstic, per a reg o per ambdós usos. A nivell domèstic cal indicar el número de persones de l’habitatge, el % de dies d’ocupació durant l’any i per a quins usos s’utilitzarà l’aigua (dutxa, lavabo, aixetes, rentadora...). En el cas de l’aigua per a regar cal indicar el tipus de vegetació a regar, el tipus de reg i la superfície.
  • Disponibilitat d’aigua. La disponibilitat d’aigua que es pot aprofitar de la pluja es calcula amb les dades de pluviometria de la zona i la superfície de recollida disponible.

Fitxa_6_1.jpgAmb aquestes dades l’aplicatiu calcula els elements que necessita el sistema:

  • Dipòsit d’emmagatzematge. L’aplicatiu calcula el volum ideal del dipòsit d’emmagatzematge per no sobredimensionar-lo i el percentatge de la demanda total que representa l’aigua de pluja captada.
  • Desinfecció. Si l’aigua és per a ús domèstic caldrà instal·lar un sistema de desinfecció, que pot ser de dos tipus: amb hipoclorit o amb raigs ultraviolats. En funció del volum a desinfectar l’aplicatiu indica el millor sistema i els temps i dosis d’aplicació.
  • Grup de pressió. En funció del número de plantes de l’edifici i del número d’aixetes i aparells que utilitzin l’aigua de pluja a la cuina i al bany l’aplicatiu proposa un grup de pressió que permeti impulsar el cabal a la pressió necessària.
  • Sistema de filtració. En funció del tipus de superfície de captació l’aigua obtinguda pot contenir més o menys impureses. L’aigua d’un teulat sol contenir menys elements físics.
  • Estalvi. En funció del percentatge d’aigua de pluja utilitzada respecte al total de la demanda, l’aplicatiu calcula l’estalvi que al cap de l’any comporta per a l’usuari la instal·lació del sistema.

L’aplicatiu també elabora un pressupost aproximat del cost de la instal·lació del sistema desglossant pels materials necessaris per a la captació, l’emmagatzematge, la desinfecció i el grup de pressió, així com la mà d’obra per instal·lar-ho tot.

Arxius per descarregar

Amb el suport de:

logo_vector_diputacion_barcelona_horizontal_3.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ