← Tornar

Signatura d'un acord per a conservar els prats de dall de la Boada

  • 01-08-2020

L'1 de juliol de 2020 Guillem Mas, com a representant de Paisatges Vius, i Anna Mallorquí, com a propietària de la Boada, van establir un acord de custòdia del territori per a la conservació dels prats de dall de la finca.

DJI_0854.JPGLa finca

La Boada és una petita finca privada de 7,3 hectàrees situada a la comarca de la Garrotxa, al municipi de la Vall d’en Bas, prop dels nuclis habitats d’Hostalets d’en Bas. 

A la finca hi ha una edificació anomenada mas la Boada i una petita part de la finca està situada dins de l’Espai Natural Protegit Riu Fluvià, que alhora també forma part de la Xarxa Natura 2000.

GOPR9535.JPGValors naturals

La finca inclou 5,5 ha. de prats de dall, un hàbitat d’interès comunitari prioritari que està en regressió a tot Europa a causa de la intensificació agrícola. Hi ha 6 prats, l’estat de conservació dels quals és desigual: n’hi ha 4 en un estat de conservació excel·lent i dos en un estat de conservació regular a causa d’una ressembra realitzada en temps recents. 

A més hi ha dues fonts i un bosc de ribera en forma de verneda que ocupa la riba dreta del riu Fluvià sense discontinuïtats. Aquest curs d’aigua, a més de la verneda, també té potencial per acollir poblacions de cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes).

Objectius

L'acord de custòdia es va establir amb l'objectiu general de conservar els seus prats de dall i amb els següents objectius específics:

  • Aplicar una gestió als prats de la finca que garanteixi la seva conservació
  • Conservar la riquesa florística dels que ja es troben en un estat excel·lent per tal d’obtenir-ne llavors que s’utilitzaran per enriquir altres prats.
  • Incrementar l’estat ecològic d’aquells prats que presenten un estat regular a través de la sembra amb llavors dels prats ben conservats de la finca.

Compromisos de les parts

Per part de la propietat:

  • La propietat cedeix la gestió de tots els prats de la finca a Paisatges Vius (excepte el número 1) per tal de dur-hi a terme els treballs necessaris per assolir els objectius específics.
  • La propietat gestionarà el prat número 1, situat a l’entorn de la masia de la Boada, amb els seus propis recursos.

Per part de Paisatges Vius:

  • Paisatges Vius realitzarà la gestió dels prats de dall d’acord amb els objectius descrits, ja sigui amb recursos propis o a través de la subcontractació de les feines a tercers. 
  • Paisatges Vius proposarà a la propietat altres accions de conservació i restauració adients amb els objectius d’aquest contracte i, si cal, l'assessorarà en la recerca del finançament necessari per dur-les a terme.
  • Paisatges Vius cedirà a la propietat caixes niu per a ocells insectívors.
  • Paisatges Vius respectarà els usos de la finca per part de la propietat.

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ