← Tornar

Ajut per a la conservació del gall fer al Parc Natural de l'Alt Pirineu

 • 24-09-2020

El Departament de Territori i Sostenibilitat va atorgar a Paisatges Vius un ajut per valor de 60.000€ per dur a terme actuacions per a la conservació del gall fer al Parc Natural de l'Alt Pirineu.

Al Parc Natural de l’Alt Pirineu hi resideix el gruix de la població de gall fer de la península Ibèrica (aproximadament el 20% dels mascles), però entre el 2005 i el 2015 es va detectar una davallada del 20% dels efectius, passant d’uns 150 mascles a uns 120 (i sembla que des del 2015 fins ara ha seguit disminuint). La conservació d’aquestes poblacions més abundants és bàsica com a nuclis de dispersió d’individus cap a poblacions properes que estan patint reduccions poblacionals molt més alarmants.

Objectius

L’objectiu general del projecte és millorar l'estat de conservació de les poblacions de gall fer del Parc Natural de l’Alt Pirineu a través de la reducció de les amenaces existents.

Els objectius operacionals són:

 1. Reduir el risc de col·lisió amb infraestructures ramaderes
 2. Reduir el risc de col·lisió amb cablejat aeri
 3. Reduir la freqüentació humana en zones prioritàries
 4. Millora de l'hàbitat en zones prioritàries
 5. Sensibilitzar els usuaris de les activitats hivernals en zones d'hivernada 

Actuacions previstes

Al llarg del 2020 es duran a terme 27 accions concretes agrupades en els 5 objectius operacionals:


IMG_20180812_182423.jpg1. Accions per reduir el risc de col·lisió amb tancats ramaders:

 • Retirada de 2 km de fils ramaders d’espines.
 • Senyalització de 6,4 km de tancats ramaders amb fleix vermell.

2. Accions per reduir el risc de col·lisió amb cablejat aeri:

 • Senyalització d’1 km de cablejat aeri de remuntadors amb visualitzadors homologats.
 • Senyalització d’1,5 km de cablejat aeri de línies elèctriques amb visualitzadors homologats.

3. Accions per reduir la freqüentació humana les zones prioritàries:IMG_20180727_095222.jpg

 • Tancament de 8 camins als vehicles motoritzats.
 • Disseny, edició i instal·lació de 4 unitats d’un cartell explicatiu sobre el tancament de camins.

4. Accions de millora de l’hàbitat del gall fer:

 • Millora de l’hàbitat per al gall fer a una zona de cant mitjançant l’obertura del sotabosc i de l’estrat arbori

5. Accions per regular les activitats hivernals i sensibilitzar els usuaris:

 • Disseny i edició d’un fulletó informatiu per una estació d’esquí amb les zones de protecció i bones pràctiques pel gall fer.
 • Disseny, edició i instal·lació d’un cartell informatiu sobre la normativa per observar/fotografiar fauna protegida.
 • Disseny, edició i instal·lació de 30 cartells indicatius de “Zones de Protecció del Gall Fer”.
 • Disseny, edició i instal·lació de 6 cartells informatius sobre la vulnerabilitat del gall fer a l’hivern.
 • Reparació de dues tanques que eviten l’esquí fora-pistes cap a una zona d’hivernada.

Àmbit d'actuació

Les actuacions es duran a terme en diverses finques públiques i municipals del Parc Natural, per la qual cosa s'han establert convenis amb les següents empreses i institucions:

 • Ajuntament de Ferrera
 • Ajuntament de la Guingueta d'Àneu
 • Ajuntament d'Ós de Civís
 • Ajuntament de Vilamur
 • Ajuntament d'Alins
 • ENDESA
 • Estació d'esquí de Port Ainé

Amb el suport de

BAnner_PNAP.jpg

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Actuació cofinançada pel fons FEADER dins operació 04.04.01 (Actuacions en espècies, hàbitats i paisatges)

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ