← Tornar

Restauració de la llacuna litoral de l'Estany Tort

  • 18-01-2015
Entre el 7 i el 15 de gener es van dur a terme els treballs de restauració de la llacuna litoral de l'Estany Tort, a l'Ametlla de Mar, consistents en l'excavació de la cubeta retirant la vegetació i els materials que s'hi havien acumulat.

Introducció

L'estany Tort era una massa d'aigua, situada a la part posterior de la platja amb el mateix nom, que va desaparèixer a finals dels anys 70 per l'acumulació de materials aportats pel mar i les barrancades. Fins a finals del passat any 2014, només la presència de vegetació aquàtica feia intuir l'existencia d'una zona humida, però no presentava làmina d'aigua, motiu pel qual mai s'hi va promoure cap figura de protecció legal. Actualment, gràcies a l'acord de custòdia de Paisatges Vius amb l'ajuntament de l'Ametlla de Mar i juntament amb el finançament aportat pel Fons Andrena, la seva restauració ja és una realitat.

Objectius

Aquesta actuació, realitzada en el marc del projecte Samaruc-Andrena té dos objectius operacionals principals:
  1. Restauració d'un hàbitat aquàtic molt amenaçat i de gran interès com són les llacunes litorals, així com les comunitats de plantes submergides que hi viuen associades.
  2. Evitar l'extinció del samaruc, un peix endèmic en perill crític d'extinció, creant les condicions necessàries per a l'alliberament d'exemplars provinents de la cria en captivitat en un futur.

Resum de l'actuació

La restauració es va centar bàsicament en l'excavació de la cubeta i en la retirada de la vegetació i els materials acumulats per les barrancades i els temporals marítims. Els treballs es van realitzar amb maquinària pesada: dues excavadores giratòries i dos camions dúmper. Prèviament a l'excavació, es va encarregar un estudi hidrogeològic que va posar de relleu un nivell freàtic molt elevat i la presència de materials tous i inestables a la superfície. Aquestes condicions van obligar a dividir els treballs en tres fases:

Treballs de consolidació dels accessos

Per a evitar que la maquinària pesada quedés encallada va ser necessari aportar materials més estables que el fang i la sorra de platja per arribar fins al fons de la llacuna, i per això es van aportar prop de 120 camions de terra provinent d'un descampat propietat de l'ajuntament. Aquesta terra es va escampar formant un camí ferm d'entre 30 cm. i un metre de gruix, just al mig de la llacuna, per tal que l'excavadora pogués arribar a tots els racons. També va ser necessari aportar terra a tot el tram de camí per sobre de la sorra de la platja.

Treballs d'excavació i reperfilament de la llacuna

Una vegada habilitat el camí per a l'entrada de la maquinària, l'excavació es va realitzar des de la cua de la llacuna fins a la platja. L'excavadora anava acopiant el material a un costat de la llacuna per tal que s'escorrés l'aigua i, una vegada més o menys sec, era carregat als camions. A mesura que l'excavadora es retirava anava també perfilant el fons i les ribes de la llacuna així com creant els microhàbitats desitjats. En aquest sentit, es va fer una cubeta pensant en els samarucs, és a dir: bastanta profunditat (amb punts de més de dos metres), amb ribes heterogènies (en alguns punts més verticals i en d'altres més suaus), amb substrats diversos (a vegades arribant a la roca i en d'altres ocasions deixant terra o grava) i amb elements amb objectiu més paisagístic, com deixar algunes roques semisubmergides. Les dimensions finals de la llacuna són d'uns 90 metres de longitud, una amplada d'entre 5 i 20 metres i una fondària mitjana de més d'un metre. Es va eliminar pràcticament tota la vegetació helòfita (bàsicament canyís i joncs) a l'espera que a partir del banc de llavors es desenvolupi, de manera natural, la vegetació submergida.

Treballs de retirada dels materials

Aquests treballs es varen realitzar paral·lelamanet als anteriors a mesura que avançava l'excavació, i els materials es van transportar fins a un abocador gestionat per l'ajuntament de l'Ametlla de Mar. Es van retirar aproximadament unes 3.000 tones de material, 1.600 corresponents al material acumulat a la llacuna i la resta a la terra aportada per accedir amb maquinària al fons de la llacuna.

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

logo_ANDRENA_nou.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ