← Tornar

Signatura d'un acord per restaurar la llacuna del Port de l'Estany

  • 18-01-2015
El 9 de gener de 2015 va tenir lloc l'acte de signatura de l'acord per a la restauració de la llacuna del Port de l'Estany entre Paisatges Vius i l'ajuntament de l'Ametlla de Mar, administració responsable de la gestió d'aquest espai públic.

Introducció

La llacuna del Port de l'Estany és un espai on hi ha les restes d'una massa d'aigua litoral que es troba en un estat de conservació deficient a causa d'un procés de rebliment per acumulació de sediments i restes de vegetació palustre, sobretot canyís i boga. Aquest fet fa que la llacuna no presenti làmina d'aigua i que no aculli poblacions de peixos.

Objectius i compromisos

L'interés de Paisatges Vius en signar un acord per aquest espai rau en l'elevat potencial que presenta per acollir poblacions de samaruc (o fartet) en el futur, quan la llacuna sigui restaurada. En aquest sentit els objectius de l'acord són:
  1. Recuperar morfològica i ecològicament la llacuna
  2. Reintroduir el fartet o el samaruc a la llacuna restaurada
  3. Compatibilitzar aquesta restauració amb d'altres projectes i iniciatives que puguin desenvolupar-se a l'entorn del Port de l'Estany
Els compromisos de les dues parts són:
  • Paisatges Vius es compromet a dur a terme la restauració de la llacuna i a col·locar una tanca de protecció i un cartell informatiu, així com a buscar el finançament necessari per fer-ho.
  • L'ajuntament es compromet a donar suport en la tramitació dels permisos necessaris per a la restauració de la llacuna i a fer un seguiment regular de l'espai per informar a Paisatges Vius dels desperfectes o altres incidències que puguin ocórrer.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ